Internet rozwój sieci szerokopasmowych współpraca z samorządami

speed testy

speed testy

Rozwój sieci szerokopasmowych – współpraca z samorządami

04.08.2020

Przedstawiciele gmin Lubin, Czernichów oraz gmin i miast Pyzdry i Szadek podpisali z ministrem cyfryzacji porozumienia dotyczące współpracy przy rozwoju sieci szerokopasmowych.
Minister cyfryzacji Marek Zagórski, wiceminister Wanda Buk i przedstawiciele czterech samorządów po podpisaniu porozumienia.

– Naszym celem jest podłączenie każdego gospodarstwa domowego w Polsce do szerokopasmowego internetu. Podpisane dziś porozumienia to kolejny ważny krok, który przybliża nas do zrealizowania tego celu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Przeciw wykluczeniu cyfrowemu internet

Celem podpisanych we wtorek listów intencyjnych jest nawiązanie współpracy pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a samorządami w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Te wspólne działania mają jeden cel: zapewnienie wszystkim obywatelom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym dostępu do bardzo szybkiego internetu.

– Zależy nam, aby wszyscy Polacy znajdowali się w zasięgu szybkich i niezawodnych usług mobilnych –powiedział szef MC.

Porozumienia z ministrem cyfryzacji podpisali:

Tadeusz Kielan – wójt gminy Lubin,
Przemysław Dębski – burmistrz Pyzdr,
Ewa Lipowczan – sekretarz gminy Czernichów,
Artur Ławniczak – burmistrz gminy i miasta Szadek.

Pełne wsparcie

Zgodnie z treścią podpisanego we wtorek dokumentu samorządowcy zobowiązali się do współpracy w celu wypracowywania mechanizmów wspierania działań na rzecz powszechnego dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz zapewnienia pokrycia nieprzerwanym zasięgiem usług mobilnych.

Strony porozumienia zobowiązały się także do współpracy we wdrażaniu interwencji ze środków Funduszu szerokopasmowego – nowego instrumentu opracowywanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki któremu m.in. miejsca nieobjęte projektami szerokopasmowymi będą mogły zyskać dostęp do szybkiego internetu.

Dodatkowo samorządy zobowiązały się do współpracy z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i sprawnego wydawania zgód i zezwoleń administracyjnych.

– Możecie Państwo liczyć na nasze pełne wsparcie. Gwarantujemy zasoby i wiedzę – powiedziała obecna spotkaniu wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozwoj-sieci-szerokopasmowych–wspolpraca-z-samorzadami