Internet System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum

internet prędkość

internet prędkość

Internet: System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum

Projekt „System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum” zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia został wybrany w polskim konkursie IPCEI-CIS. Krok ten istotnie przybliża pozyskanie finansowania w programie, który ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej.

Konkurs IPCEI-CIS ma na celu wyłonienie kandydatów do unijnego programu przyspieszenia rozwoju europejskiej infrastruktury oraz technologii dla Cloud/Edge, w celu osiągnięcia cyfrowej niezależności od innych gospodarek światowych. Wśród kilku projektów wybranych w Polsce do kolejnego etapu konkursu, które mają szanse na pozyskanie finansowania jako innowacyjne projekty o znaczeniu strategicznym dla EU, jest projekt zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia. Projekt dotyczy rozwoju systemu operacyjnego Phoenix-RTOS celem ustanowienie tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum, który umożliwia działanie aplikacji użytkownika w zaawansowanym ekosystemie składającym się z systemów obliczeniowych o różnym poziomie złożoności.

IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to mechanizm unijny, który pozwala na preferencyjne finansowanie innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla wszystkich krajów UE. Celem mechanizmu IPCEI jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Do inicjatywy przystąpiło 12 państw członkowskich, w tym Polska. Szczególny nacisk położony został na rozwój technologii bazowych dostępnych w modelu open-source, w co znakomicie wpisuje się system operacyjny Phoenix-RTOS stworzony od podstaw w Polsce, rewolucjonizujący podejście do tworzenia urządzeń IoT i ich oprogramowania.

Phoenix-RTOS umożliwia realizację przetwarzania brzegowego danych bezpośrednio na urządzeniach poprzez stworzenie zaawansowanego środowiska dla uruchamiania aplikacji użytkownika oraz ułatwiając w ten sposób ich integrację z usługami chmurowymi dostępnymi na rynku.

Polska przystąpiła do IPCEI-CIS w marcu tego roku i w ramach tej inicjatywy zorganizowano krajowy konkurs, mający na celu wyłonienie polskich kandydatów do IPCEI-CIS, które przejdą do kolejnej fazy i ostatecznie zostaną zgłoszone do Komisji Europejskiej. Wśród projektów wybranych w Polsce znalazł się projekt szybkiego, równoległego rozwoju Phoenix-RTOS dla innych, poza Smart Grid, strategicznych sektorów rynku takich jak takich jak inteligentne lotnictwo, inteligentny kosmos, e-mobilność, bionika, inteligentne rolnictwo i inteligentna aparatura kontrolna i pomiarowa oraz

realizacja stowarzyszonych usług chmurowych. Projekt został przygotowany i zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia. Jego celem jest ustanowienie tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum, czyli umożliwienie działania aplikacji użytkownika w zaawansowanym ekosystemie składającym się z systemów obliczeniowych o różnym poziomie złożoności począwszy od systemów centralnych i skończywszy na urządzeniach brzegowych oraz migracji pomiędzy elementami tego środowiska.

– Jestem bardzo dumny z faktu, że Phoenix-RTOS może odegrać kluczową rolę w rozwoju europejskiego systemu chmurowego i stać się ważną, europejską technologią open-source. Wsparcie finansowe równoległego rozwoju systemu dla wszystkich, ważnych sektorów rynku, podobne w swojej istocie, do finansowania dostępnego w Krzemowej Dolinie, może wpłynąć znacząco na możliwość naszego szerokiego zaistnienia na rynku globalnym i konkurowanie z gigantami z USA i Chin. Bardzo cieszy mnie wsparcie projektu i strategiczna współpraca z Netią, jedną z najważniejszych, polskich firm telekomunikacyjnych, w zakresie rozwoju usług chmurowych uzupełniających Phoenix-RTOS – powiedział Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu spółek Phoenix Systems i Atende Industries.

– Grupa Netia ma bardzo duże doświadczenie w komercjalizacji i skutecznym wdrażaniu rozwiązań Cloud oraz Security. W poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju w segmencie B2B chętnie otwieramy się na współpracę z twórcami innowacyjnych rozwiązań. System operacyjny opracowany przez Grupę Atende ma w naszej ocenie ogromny potencjał i szansę zaistnienia na światowym rynku IoT. Jestem przekonany, że nasze wspólne kompetencje w zakresie projektowania i budowy rozwiązań chmurowych pozwolą nam sprawnie opracować centralną platformę gromadzenia, przetwarzania

i analizy danych pochodzących z urządzeń Edge-IoT, uwalniając pełen potencjał innowacyjny nasz i naszego partnera.
Rozwiązanie, od którego zaczynamy naszą wspólną przygodę, czyli Smart Grid i wspieranie przyjaznej środowisku energetyki jest też jednym z priorytetów rynkowych, szczególnie ważnych z punku widzenia efektywnego zmniejszania emisji. Warto wspomnieć, że już od pewnego czasu wszystkie obiekty Data Center Netii, a wraz z nimi również nasze usługi chmurowe z linii NetiaNext, zasilane są w 100 proc. zielona energię. – powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A.

Atende Industries to spółka z sektora informatycznego i wysokich technologii dostarczająca od ponad 10 lat innowacyjne rozwiązania dla Przemysłu 4.0. Działalność Atende Industries koncentruje się na rozwoju platform chmurowych dla Przemysłu 4.0, takich jak platforma besmart.vision dla inteligentnej robotyki oraz besmart.energy – platforma dla nowoczesnej energetyki

rozproszonej. Spółka opracowała i wdrożyła oprogramowanie dla systemu AMI dla największego systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce zrealizowanego przez Energa-Operator (1.4M liczników).
Phoenix Systems to spółka należąca do grupy kapitałowej Atende SA, która stworzyła i rozwija otwarty system operacyjny Phoenix-RTOS przeznaczony dla urządzeń brzegowych internetu rzeczy (Edge-IoT). System operacyjny Phoenix-RTOS używany jest w koncentratorach danych oraz inteligentnych licznikach energii elektrycznej i gazu wykorzystywanych na rynku smart utility. Spółka pracuje obecnie nad wersją systemu operacyjnego dla zastosowań lotniczych (zgodną z wymaganiami DO-178C) oraz planuje wdrożenie systemu w innych sektorach rynku internetu rzeczy.

O Netii:

Netia jest jednym z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, częścią Grupy Polsat Plus. Na bazie nowoczesnej, wydajnej infrastruktury i dzięki wysokim kompetencjom zespołu pracowników, dostarcza klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowe usługi komunikacyjne oraz multimedialne on-line.

Klienci biznesowi znajdą w ofercie Grupy Netia m.in. najwyższej jakości usługi dostępu do internetu, transmisji danych, komunikacji głosowej, komunikacji zintegrowanej oraz szereg zaawansowanych rozwiązań ICT (NetiaNext), opracowanych z myślą o usprawnieniu procesów i zwiększeniu efektywności.

Netia jest też jednym z czołowych dostawców rozwiązań chmurowych w Polsce oraz właścicielem 5 Data Center zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie i okolicach. Zapewnia też pełną gamę rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, z Security Operations Center (SOC) włącznie.

źródło: https://my.netia.pl/pr/702427/netia-i-atende-wspolnie-na-rzecz-innowacyjnej-platformy-edge-iot