Internet szkolenie dla samorządowców

Szkolenie dotyczące procesu inwestycyjnego zorganizowane w ramach projektu „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa” – #3_4PEM wzbudziło duże zainteresowanie wśród pracowników Samorządów. Aby utrzymać wysoką jakość kursu i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań każdemu z uczestników – zaplanowaliśmy 11 kolejnych edycji! Najbliższa odbędzie się 31 stycznia. Ale to nie wszystko – jeśli wyniknie taka potrzeba, szkolenie możemy przeprowadzić indywidualnie na zaproszenie pracowników JST.
Szkolenie dla Samorządowców z procesu inwestycyjnego

Szkolenie jest bezpłatne. Formuła on-line. Zgłoszenia można przesyłać na adres [email protected]

Proces inwestycyjny dotyczący budowy stacji bazowych telefonii komórkowej to długotrwałe i skomplikowane przedsięwzięcie. W dodatku nierzadko obarczone ryzykiem protestów mieszkańców, którzy – zupełnie niesłusznie – obawiają się o swoje zdrowie i są przekonani o szkodliwości sąsiedztwa wież telekomunikacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ zagadnienia związane zarówno z samym procesem inwestycyjnym, jak i polem elektromagnetycznym (PEM) są skomplikowane.

Do zrozumienia tematu potrzebna jest odpowiednia wiedza oraz umiejętność prostej komunikacji. Zdecydowanie łatwiej i efektywniej jest szerzyć na ten temat dezinformację. Stworzenie fake newsa trwa dosłownie chwilę – wystarczy celowo mylić fakty z opiniami, dodając do tego negatywne emocje, których celem będzie wywołanie niepokoju lub strachu, czy też poczucia zagrożenia i gotowe. Wrzucamy post pełen dezinformacji do sieci, gdzie trafia na podatny grunt i stąd już prosta droga do zasiania niepewności w mieszkańcach miast i miasteczek, w których ma być rozbudowywana infrastruktura mobilnej sieci komórkowej. Wówczas często dochodzi do protestów, na których usłyszeć można wciąż te same nieprawdziwe „argumenty”, które – choć wielokrotnie obalane – nadal funkcjonują w przestrzeni publicznej.

Eksperci z IŁ-PIB i KPRM pomagają Samorządowcom

Eksperci z Instytutu Łączności – PIB oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od ponad dwóch lat zwalczają dezinformację, która narosła wokół tematów dotyczących telekomunikacji. Oprócz działalności online i publikacji artykułów w ramach cyklu #PowiedzSprawdzam, w których obalane są najpowszechniejsze fake newsy, jeżdżą do gmin na spotkania z mieszkańcami.

Ostatnie zaproszenie z Lubaczowa pokazało, jak ważna jest komunikacja lokalnych włodarzy z mieszkańcami. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień, w tym np. sporów o lokalizację inwestycji. Często okazuje się, że mieszkańcy miejscowości, w których ma stanąć nowa wieża telefonii komórkowej nie są przeciwni inwestycji jako takiej, a jedynie jej lokalizacji. Czterdziestometrowa wieża może, niestety, zaburzać estetykę krajobrazu, dlatego rolą włodarzy jest wskazanie operatorom odpowiednich i budzących mniejsze kontrowersje działek pod taką inwestycję.

Nasi eksperci biorą również udział (online i osobiście) w sesjach Rad Miejskich, na których przedstawiają sposób działania sieci komórkowych, wyjaśniają czym jest PEM, a także w jaki sposób chronione jest zdrowie mieszkańców Polski w zakresie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej.

Dlatego warto zapobiegać niż leczyć – czyli rozmawiać z mieszkańcami i słuchać specjalistów, którzy rzetelnie i zgodnie z aktualną wiedzą naukową – odpowiedzą na wiele pytań dotyczących procesu inwestycyjnego zaniepokojonym mieszkańcom. Wsparcie Samorządów w walce z dezinformacją.

Rozwój telekomunikacji szansą dla gmin

Pandemia pokazała, jak istotny jest powszechny dostęp do szybkiego internetu. Zdalna nauka, praca czy telemedycyna zagościły u nas na dobre. Do tego potrzebny jest stabilny i łatwy dostęp do internetu. Niestety nie wszędzie istnieje możliwość położenia światłowodu. Wówczas rozwiązaniem może okazać się rozbudowa sieci komórkowej. W czerwcu br. w życie weszły nowe przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. I choć przyspieszyło to czas potrzebny na postawienie stacji bazowej to, w starciu z powszechną dezinformacją, nie zmieni podejścia mieszkańców do kwestii bezpieczeństwa.

W celu ich przekonania – należy rozmawiać. Przydatnym narzędziem na ataki fake newsów będą solidne argumenty oparte na dostępnej wiedzy naukowej. Dlatego Instytut Łączności, w ramach projektu „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”, uruchomił adres mailowy: [email protected] , na który Samorządowcy mogą kierować swoje pytania oraz wątpliwości związane z funkcjonowaniem stacji bazowych, oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, czy też rozwojem i wprowadzaniem sieci 5G. Pod ten adres mogą także kierować zaproszenie do wzięcia udziału w sesjach Rad Miejskich skierowane do ekspertów Instytutu Łączności i KPRM.

O projekcie

Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa” realizowany przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Kampania, ma na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania w następujących obszarach: walka z dezinformacją, edukacja, podstawy prawne procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo i jakość życia.

Więcej tekstów z cyklu #PowiedzSprawdzam na Facebooku: @Instytut_Lacznosci oraz Twitterze: @Il_PIB.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/szkolenie-dla-samorzadowcow-z-procesu-inwestycyjnego