Internet dzień ochrony danych osobowych w Brukseli

internet prędkość

internet prędkość

Internet dzień ochrony danych osobowych w Brukseli

Kancelaria Premiera jest współorganizatorem konferencji z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, która odbyła się 26 stycznia 2023 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Eksperci w zakresie ochrony danych osobowych wymieniają się poglądami związanymi z ochroną prywatności, a także sposobami dostosowania obowiązków dotyczących powiadomień, zgodnie z RODO i dyrektywą NIS.

Dzień Ochrony Danych Osobowych w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli

Ponad 40 lat temu, 28 stycznia 1981 r. sporządzono Konwencję 108 Rady Europy w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To najstarszy akt prawny, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Przypomina nam, że ochrona danych osobowych ma już długą, kilkudziesięcioletnią historię. Od 2006 r. w Stałym Przedstawicielstwie RP spotykają się z tej okazji goście z instytucji unijnych, urzędnicy, interesariusze, przedstawiciele różnych środowisk oraz eksperci związani z tematem prywatności.

„Dzień Ochrony Danych Osobowych to doskonała okazja, aby podkreślić znaczenie prywatności i podnieść świadomość na temat tego, jak wartość naszych danych wzrosła we współczesnym świecie” – mówił Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera.

W tym tygodniu w całej Europie odbywają się konferencje, warsztaty oraz wydarzenia towarzyszące w zakresie ochrony danych osobowych, które są okazją do wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma przypomnieć, jak cenna jest nasza prywatność oraz nasze dane osobowe.

To też okazja do refleksji nad sposobami bezpiecznego użytkowania technologii.

W Stałym Przedstawicielstwie RP wybitni prelegenci z różnych środowisk, w tym organizacji pozarządowych, biznesu, czy administracji podejmują dyskusję podczas dwóch paneli. Pierwszy dotyczy pojedynczego punktu do zgłaszania incydentów, a drugi wyzwań związanych z ochroną prywatności. Prowadzone rozmowy podczas paneli są wstępem do rozważań dotyczących polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w 2025 roku. Ochrona danych osobowych będzie jednym z jej priorytetów.

Rozwój technologii stanowi wyzwanie dla ochrony danych osobowych. Niesie ze sobą wiele możliwości, ale też może tworzyć zagrożenia. Wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnych ilości danych, również danych osobowych. Daje nam to wiele korzyści jak szybkie wyszukiwanie informacji, błyskawiczna komunikacji dzięki sieciom społecznościowym, czy możliwość zaangażowania w akcje społeczne, również te w odległych zakątkach świata.

„Dzień Ochrony Danych Osobowych to także okazja do refleksji nad bezpiecznymi sposobami wykorzystania technologii. Obecnie, przy wysokim poziomie cyfryzacji, przetwarzanych jest wiele danych, w tym dane osobowe. Stwarza to wiele korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, takich jak dostęp do informacji i wiedzy, możliwość korzystania z usług on-line, możliwość wyrażania opinii i wsparcia dla różnych inicjatyw społecznych, środowiskowych i politycznych.” – dodaje minister.

Wykorzystanie danych w celach marketingowych pobudza natomiast rozwój gospodarki. Technologia i przetwarzanie danych osobowych to także narzędzia niezbędne organom państwowym do zwalczania przestępczości i terroryzmu. Dane są potrzebne i cenne, dlatego wciąż podejmowane są dyskusje na temat konieczności ich ochrony.

„Na poziomie krajowym rozpoczęliśmy dyskusję dotyczącą stosowania i funkcjonowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Powołaliśmy Grupę roboczą ds. ochrony danych osobowych przy Zespole Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Przedstawiciele różnych środowisk debatują na temat ewentualnych zmian w RODO.” – zwraca uwagę Agnieszka Kułakowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Premiera.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dzien-ochrony-danych-osobowych-w-stalym-przedstawicielstwie-rp-w-brukseli