Internet sztuczna inteligencja konsultacje społeczne

internet prędkość

internet prędkość

Internet sztuczna inteligencja konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje publiczne opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu projektów przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (AI). Na opinie czekamy do 11 czerwca 2021 r.
Błękitne tło. Na górze ręce robota pisząca na klawiaturze komputera. Na dole – ekran komputera, na którym widać ciągi niebiesko-zielonych cyfr 0 i 1.

Możesz mieć istotny wpływ na ostateczny kształt tych dokumentów – podziel się z nami Twoją opinią.
Określenie ram

Propozycja Komisji zawiera ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, które mają zagwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli oraz przedsiębiorstw, a tym samym przyczynić się do upowszechnienia AI oraz do zwiększenia inwestycji i innowacyjności w tej dziedzinie w całej Europie.

Polska od dawna aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji, czego wyrazem jest m.in. przyjęta w grudniu ub.r. „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”.

Przedmiotem konsultacji są dwa dokumenty Komisji Europejskiej:

Rozporządzenie COM(2021)206 określające wspólne dla wszystkich krajów członkowskich zasady regulujące wyzwania związane z rozwijaniem oraz użytkowaniem systemów sztucznej inteligencji – sprawdź szczegóły.
Komunikat COM (2021)205 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zawiera nowy skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji, który ma umożliwić dynamiczny rozwój strategii krajowych i finansowanie przez UE partnerstw publiczno-prywatnych i badań naukowych oraz sieci innowacji – sprawdź szczegóły (dokument w jęz. angielskim).

Wyraź swoją opinię

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Na opinie czekamy do 11 czerwca 2021 r.

Wystarczy wysłać maila na adresy: [email protected], [email protected]

Przesłane materiały przeanalizujemy przygotowując oficjalne stanowisko rządu do projektowanej regulacji.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sztuczna-inteligencja–wez-udzial-w-konsultacjach