Internet T-Mobile wśród liderów odpowiedzialnego biznesu

internet prędkość

internet prędkość

Internet T-Mobile wśród liderów odpowiedzialnego biznesu

Aż 19 inicjatyw T‑Mobile zostało opisanych w tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy i najbardziej kompleksowy w kraju przegląd inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy tego typu przegląd w Polsce, z rekordową w tym roku liczbą działań. W sumie w edycji za 2020 roku znalazło się 1958 praktyk zgłoszonych przez 225 firm – to jasno pokazuje, że działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu z roku na rok stają się coraz bardziej istotne w strategiach biznesowych spółek. W raporcie głównym praktyki podzielone są na 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – dotyczą zarówno projektów długoletnich, jak i nowych, które zostały wdrożone w 2020 roku.

Inicjatywy T‑Mobile znalazły się w każdej z siedmiu kategorii, co pokazuje, że strategia odpowiedzialnego biznesu firmy jest spójna z światowymi standardami. Łącznie opisanych zostało aż 19 praktyk, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do przeszłych edycji zestawienia. Do grupy zauważonych praktyk należą zarówno te długoletnie, takie jak projekt ekologiczny WE CARE, Child Alert czy Świąteczna Aukcja Charytatywna, ale także nowe praktyki takie jak sprzedaż odnowionych telefonów (projekt Smartfon Re:generacja), warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa B.NET czy współpraca z Fundacją DKMS. Do raportu zostały zakwalifikowane wszystkie nowe zgłoszone przez firmę praktyki.

– W T-Mobile wiemy od dawna o tym, że cel w rozumieniu biznesowego wyniku to zdecydowanie za mało – liczy się coś dużo więcej. Jesteśmy marką, która szczerze wierzy w potrzebę działań napędzanych wyższym celem. Wierzę, że to jedyna droga, żeby dotrzeć do serc naszych klientów. Dlatego cieszy mnie fakt, że stajemy się liderem w tym zakresie i jesteśmy doceniani przez nasze otoczenie. Odpowiedzialny biznes to bez wątpienia jeden z naszych priorytetów. Mamy naprawdę ambitne cele, ale też konkretne plany dotyczące tego jak chcemy je osiągnąć. Wierzę, że wszyscy pracownicy T‑Mobile mogą dołożyć do tych działań własną cegiełkę – niezależnie od obszaru, w którym się realizują. – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes T‑Mobile Polska.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Raport w całości można bezpłatnie pobrać na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf.

źródło: https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2021/04/t-mobile-wsrod-liderow-odpowiedzialnego-biznesu.html