Internet tablety i komputery dla biednych dzieci

internet prędkość

internet prędkość

Internet: tablety i komputery dla biednych dzieci

W poniedziałek w szkole podstawowej w Zatorach w powiecie pułtuskim podpisano pierwszą umowę w ramach programu wsparcia rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Wsparcie dla dzieci z terenów byłych PGR – minister Janusz Cieszyński na konferencji w Zatorach

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Walka z wykluczeniem to jeden z głównych celów polityki cyfrowej rządu. Wybuch pandemii COVID-19 pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Coraz szersze wykorzystanie nowych technologii w obszarze edukacji to nie tylko wielkie szanse, ale również ogromne wyzwania. Jednym ze zidentyfikowanych problemów jest zdalna nauka na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego i znaczne utrudnienia w dostępie do Internetu, co negatywnie wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci i młodzież. Projekt ma na celu wyeliminowanie tych ograniczeń poprzez wyrównanie szans w dostępie do cyfrowej edukacji.

Sprzęt na własność

Podpisanie pierwszej umowy pomiędzy gminą Zatory a Centrum Projektów Polska Cyfrowa to kulminacyjny etap programu zainicjowanego przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawła Szefernakera. Środki na sprzęt zaczną trafiać do samorządów, które zakupią sprzęt dla uczniów kwalifikujących się do dofinansowania. Komputery, laptopy i tablety, wraz z potrzebnym oprogramowaniem, zostaną przekazane dzieciom i młodzieży na własność.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział Premier Mateusz Morawiecki, Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Szefernaker sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Janusz Cieszyński sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Ponad pół miliarda złotych

Dofinansowanie trafi do 1604 gmin z całej Polski, a łączna kwota przeznaczona na ten cel to 586 222 805 zł. W całym kraju złożono wnioski na ponad 215 tys. komputerów i laptopów oraz przeszło 3 tys. tabletów o wartości 541 575 237 zł.

W konsekwencji podpisanej w poniedziałek umowy do gminy Zatory trafi 206 800 zł, przeznaczone na zakup sprzętu oraz oprogramowania – to 82 komputery, laptopy oraz tablety dla dzieci i młodzieży.

Cyfryzacja nie może wykluczać

– Polska cyfrowa powinna być Polską równych szans. Programy rządu Prawa i Sprawiedliwości sprawiają, że sprzęt komputerowy trafi do osób, które 30 lat po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych nie mogły w pełni korzystać z nowych technologii. Cieszę się, że prawie 220 tysięcy dzieci będzie miało takie same możliwości jak ich koledzy i koleżanki z większych miast. Ten program dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich realizuje wszystkie trzy założenia strategii Europa 2020 – pozwala na zrównoważony rozwój, wyrównuje szanse i buduje społeczeństwo informacyjne. Myślę, że to bardzo dobry sposób na wykorzystanie środków na odbudowę po pandemii COVID-19 – powiedział minister Janusz Cieszyński.

Likwidujemy cyfrowe wykluczenie

Oprócz dofinansowania dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR wspieramy również cyfryzację samorządów – w ramach projektu Cyfrowa Gmina jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na zadania związane z cyfryzacją urzędów.

Cyfrowa Gmina to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. ​​​

Samorządy otrzymują dofinansowanie na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST oraz jednostek im podległych i nadzorowanych.

Środki są przeznaczone m.in. na:

– nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,

– edukację cyfrową w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania i licencji,

– analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Kolejny element to program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE to inicjatywa, dzięki której każda szkoła w Polsce ma darmowy dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/komputery-i-tablety-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr