Internet urzędy elektroniczne zarządzanie dokumentacją program

internet prędkość

internet prędkość

Internet urzędy elektroniczne zarządzanie dokumentacją program

Dla obywatela – nowoczesna cyfrowa administracja

21.04.2021

Ruszają konsultacje strategii wdrażania systemu EZD RP. To kompleksowe i bezpłatne oprogramowanie do elektronicznego zarządzania dokumentacją, które zrewolucjonizuje funkcjonowanie polskiej administracji.
Grafika wektorowa na niebieskim tle – osoby wokół dużego, ustawionego w centrum kalendarza. Część z nich wskazuje na wybrane daty, część niesie ikony symbolizujące wydarzenia/zadania umieszczane na kalendarzu. W lewym górnym roku – logo EZD RP. Pod nim tekst: Konsultacje społeczne.

EZD RP (skrót od Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) to jednolity i bezpłatny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją dla całej polskiej administracji.
Podziel się opinią

„Strategia dystrybucji, wdrażania i utrzymania EZD RP od 2022 r.” jest już dostępna na stronie ezdrp.gov.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nią, a później podzielenia się swoimi uwagami i opiniami.

Konsultacje potrwają do końca maja. Przez cały maj będziemy organizować spotkania online:

5 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami administracji rządowej,
12 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami samorządów wojewódzkich i powiatów,
14 maja (piątek) – spotkanie z przedstawicielami miast i gmin miejskich,
19 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami gmin miejsko-wiejskich i wiejskich,
21 maja (piątek) – spotkanie z przedstawicielami pozostałych podmiotów publicznych,
26 maja (środa) – spotkanie z przedstawicielami firm (dostawców i integratorów, oprogramowania dla podmiotów publicznych).

Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w spotkaniach. Można to zrobić na stronie www.ezdrp.gov.pl. To tam można nam też przekazać swoje uwagi do Strategii.

Ważna informacja: ze względu na publiczny charakter konsultacji nie będą przyjmowane zgłoszenia anonimowe oraz bez podania kontaktu zwrotnego.

Co to za system?

– System EZD RP to nowoczesne, bezpłatne i uniwersalne narzędzie, które przygotowujemy z myślą o urzędach. Korzyści odczują jednak przede wszystkim obywatele – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – System umożliwi kompleksowe, elektroniczne, dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w urzędach. Podniesie jakość funkcjonowania administracji publicznej, w tym komunikację z obywatelami, skróci czas załatwiania spraw. To jeden z naszych priorytetów i element większej całości – Architektury Informacyjnej Państwa – dodaje.

Prace nad projektem prowadzi Państwowy Instytut Badawczy NASK w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim (w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim powstał system EZD PUW) i pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). EZD RP powstaje w ramach rządowego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. System zostanie w pełni udostępniony na początku 2023 r.

EZD RP umożliwi pełną digitalizację zaplecza administracyjnego oraz procesów w urzędach i realizację online szeregu czynności kancelaryjnych – począwszy od obsługi przesyłek, poprzez rozdzielanie i dekretację korespondencji, klasyfikację i kwalifikację dokumentacji oraz kompletowanie akt sprawy na archiwizacji dokumentacji kończąc.

– Dzięki temu systemowi obywatele będą mogli nie tylko zobaczyć na jakim etapie jest ich sprawa, ale także ocenić poziom satysfakcji z tego procesu. Doświadczenie pokazuje, że darmowy i jednolity system – wytworzony dla administracji i przez administrację – przynosi ogromne oszczędności i realnie usprawnia pracę na rzecz obywateli – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

EZD RP to program tworzony z myślą przede wszystkim o administracji (rządowej i samorządowej). W przedsięwzięciu będą mogły jednak wziąć udział nie tylko podmioty publiczne, ale i chętne firmy. Ich zadaniem może być wsparcie wdrożenia i rozwoju systemu w poszczególnych podmiotach, szczególnie w zakresie integracji z systemami dziedzinowymi, realizującymi specyficzne potrzeby administracji.

Odpowiedź na wyzwania

– NASK od wielu lat uczestniczy w cyfryzacji Polski. W projektowaniu EZD RP bazujemy na wieloletnich doświadczeniach we wdrażaniu w urzędach i instytucjach projektu EZD PUW. Nowy system z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji to kolejny etap rewolucji cyfrowej oraz ważny filar budowy innowacyjnej i sprawnej administracji publicznej. To także odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, z którymi mierzymy się obecnie – mówi Wojciech Pawlak, dyrektor NASK PIB.

System tworzony jest z myślą o wszystkich podmiotach publicznych. Liczba ich pracowników to około 1,9 miliona osób.

Wymierne oszczędności to niejedyny efekt, jaki chcemy osiągnąć. Dzięki automatyzacji możliwa będzie szybsza realizacja wielu urzędowych procesów.

Zgodnie z założeniami Strategii – System EZD RP będzie udostępniany od stycznia 2023 r. jako freeware. Zapewni to dostępność oprogramowania bez opłat dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne. System jest opracowywany w taki sposób, by umożliwić jego łatwe uruchomienie w środowisku usług chmurowych.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Więcej informacji na www.ezdrp.gov.pl

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dla-obywatela—nowoczesna-cyfrowa-administracja