Internet wideoweryfikacja zdalna identyfikacja tożsamości

internet prędkość

internet prędkość

Internet wideoweryfikacja zdalna identyfikacja tożsamości

Jeśli świadczysz kwalifikowane usługi zaufania, Twoi klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość osobiście lub online. Trwają prace nad wprowadzeniem wideoweryfikacji jako jednej z metod zdalnej identyfikacji tożsamości.

Grafika wektorowa przedstawia proces identyfikacji tożsamości poprzez rozmowę wideo. Na dużym ekranie wiszącym na ścianie widać mężczyznę. Przed ekranem, przy biurku siedzi drugi mężczyzna, który korzysta z laptopa.

Czym są usługi zaufania?

To usługi elektroniczne pozwalające na bezpieczne zawieranie transakcji elektronicznych między obywatelami, konsumentami, podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną.

Kwalifikowane usługi zaufania to m.in.:

• wydawanie kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych;
• wydawanie kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej;
• kwalifikowane usług walidacji;
• tworzenie kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu;
• tworzenie kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
• tworzenie kwalifikowanych usług uwierzytelniania witryn internetowych.

Wydanie certyfikatu kwalifikowanego umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów równoważne formie pisemnej. To ogromna wygoda. Taki elektroniczny podpis równoważny jest z odręcznym.

Wideoweryfikacja

Przed pandemią, wydawanie certyfikatów kwalifikowanych odbywało się głównie podczas wizyty w urzędzie. Teraz jest to możliwe online, z użyciem kamery internetowej podczas wideospotkania.

Wzrastające zapotrzebowanie na narzędzia zdalnej identyfikacji i zdalnego składania oświadczeń woli generuje wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi zaufania, w tym na usługi związane z wydawaniem kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego i kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej. Wideoweryfikacja jest metodą, która to ułatwi.

Wideoweryfikacja jest podobna do metody “na miejscu z operatorem”, gdzie obecność osoby fizycznej (subskrybenta usługi) jest realizowana za pomocą zdalnego połączenia internetowego lub innego rodzaju teletransmisji. Operator bierze udział w procesie identyfikacji na żywo, prowadząc z wnioskodawcą dialog w oparciu o udokumentowane instrukcje. Proces ten jest wspierany przez system teleinformatyczny, na który składa się między innymi kamera cyfrowa i mikrofon.

Poniżej publikujemy stanowisko ministra Marka Zagórskiego – pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa (KPRM) – w sprawie zdalnej identyfikacji tożsamości subskrybentów usług zaufania z dn. 24 maja 2021 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/stanowisko-pelnomocnika-rzadu-ws-wideoweryfikacji