Internet wystawa przyszłość jest dziś

24 listopada o godz. 10.30 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy Przyszłość jest dziś: Misja Ziemia, w której udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Wystawa powstała w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, który jest realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Otwarcie wystawy Przyszłość jest dziś: Misja Ziemia w Centrum Nauki Kopernik
Misja Ziemia

15 listopada b.r. liczba ludności na świecie przekroczyła 8 miliardów. Według przewidywań ONZ, w 2058 roku będzie ich ponad 10 miliardów. Większość zamieszka w miastach, które dziś zajmują zaledwie 3% powierzchni planety, a już odpowiadają za ok. 70% zużycia energii i 75% emisji związków węgla. Aglomeracje zajmują coraz większe obszary, wchłaniając w swoje struktury tereny naturalne i wpływając na zanik bioróżnorodności. Jak będzie wyglądać Ziemia w przyszłości? Czy wciąż pozostanie tą samą zieloną planetą? Wszystko zależy od naszych działań i wyborów. Z czego musimy zrezygnować, co zmienić i jak? Nie ma gotowych rozwiązań. W ich poszukiwaniu pomóc może nasza nowa wystawa „Przyszłość jest dziś. Misja: Ziemia”.

„Wystawa jest poświęcona naszej ziemi, a dokładnie jej dobrostanowi, klimatowi, populacji, a także różnorodności biologicznej. Kontekstem dla tej wystawy jest wracające do obiegu publicznego pojęcie kryzysu. Kryzysy, które mają długofalowy charakter to właśnie te, dotyczące przyszłości naszej planety. Obecnie koncentrujemy się na przekazaniu naszym zwiedzającym informacji opartych na faktach .Dzięki technologiom cyfrowym i satelitarnym te dane i fakty spływają do nas z całego świata. Następnie pozwalają nam opierać naszą wiedzę na temat zmieniających się warunków klimatycznych i przyrodniczych na ziemi, w ścisłej korelacji z faktami i podobnie prognozować możliwe scenariusze przyszłości.” – powiedział dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer

Świat wokół nas intensywnie się zmienia. Młode pokolenie za jakiś czas stanie przed zupełnie nowymi wyzwaniami, takimi jak szczególna dbałość o środowisko naturalne w swoim otoczeniu, walkę ze zmianami klimatycznymi, tworzenie rozwiązań i technologii obniżających zużycie energii i paliw kopalnych.

„Ta wystawa to inwestycja w młodzież. Chcemy zainspirować młodzież do świadomego rozwijania swoich kompetencji cyfrowych, aby za jakiś czas, już jako wysokiej klasy specjaliści tworzyli w Polsce rozwiązania i technologie związane z inteligentnymi miastami i domami, siecią 5G i wyższą, inteligentnymi sieciami energetycznymi i wiele innych jakie trudno nawet sobie teraz wyobrazić.” – zaznaczył Janusz Cieszyński Pełnomocnik Rządu ds. Cyfryzacji podczas dzisiejszego otwarcia

Informacje o wystawie

Wystawa składa się z 3 modułów – w każdym poruszamy inne aspekty związane z wyzwaniami przyszłości i nowoczesnymi technologiami. W pierwszym module o nazwie „Cyfrowy Mózg” otwartej w listopadzie 2021 koncentrowaliśmy się na pokazaniu różnych zastosowań sztucznej inteligencji, na przykład w twórczości. Zwróciliśmy uwagę na to, jak technologie cyfrowe zmieniły sposób komunikacji i relacje międzyludzkie. Zadawaliśmy także trudne pytania o granice zaufania do nowoczesnych technologii.

Dziś otwieramy 2 moduł wystawy, w którym przestawiamy zagrożenia z jakimi musi zmagać się dzisiejszy świat. Warto stawić czoła faktom, zapoznać się z przewidywaniami naukowców i sprawdzić, jak pomóc planecie. A potem – przystąpić do działania. Inspirację można znaleźć na wystawie „Przyszłość jest dziś. Misja: Ziemia”.

Przed nami jeszcze moduł 3 wystawy jaki planujemy otworzyć w czerwcu 2023. Skoncentrujemy się w nim na medycynie przyszłości – pokażemy jak technologie i innowacje zmieniły i zmienią medycynę. Będziemy także zadawać trudne pytania, o to jak daleko medycyna przyszłości będzie mogła nie tylko leczyć, ale także zmieniać i ulepszać człowieka.

Wystawa współfinansowana jest ze środków Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/otwarcie-wystawy-przyszlosc-jest-dzis-misja-ziemia-w-centrum-nauki-kopernik