IT dla administracji

speed testy
speed testy

Nowa jakość usług IT dla administracji
13.05.2019

W ramach inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (WIIP) zamiast rozproszonej infrastruktury umieszczonej w dużej liczbie serwerowni, powstanie centrum ustandaryzowanych usług chmurowych. Zapewni ono dostęp do usług z zasobów administracji oraz firm komercyjnych, czyli z Rządowej Chmury Obliczeniowej i chmur publicznych.

Dwie uniesione ręce trzymające papierowo chmury na tle błękitnego nieba
Rządowa Chmura Obliczeniowa nie tylko pozwoli na optymalizację kosztów w zakresie infrastruktury informatycznej, będzie również oferowała wysoki standard bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochronę przed cyberatakami. Elementy związane z bezpieczeństwem przepływu danych i systemów administracji, zostaną ujęte w ramach komponentu technicznego i organizacyjnego pod nazwą Rządowego Klastra Bezpieczeństwa.

Usługi z publicznych chmur obliczeniowych, dostarczane przez wielu dostawców komercyjnych, będą dostępne dla wszystkich jednostek administracji publicznej za pośrednictwem Systemu Zapewniania Usług Chmurowych. Jego zadaniem będzie ułatwienie realizacji zamówień publicznych na wybrane typy usług IT, co pozwoli na uproszczenie procedur i zwiększenie transparentności w tym obszarze. W rezultacie jednostki administracji publicznej będą mogły szybciej dostarczać nowe funkcjonalności oraz usługi elektroniczne dla obywateli.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie WIIP wprowadza do powszechnego stosowania nowe pojęcia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Określa podział kompetencji pomiędzy jednostki odpowiedzialne za wdrożenie inicjatywy, sposób finansowania planowanych działań, oraz zasady kwalifikacji systemów administracji publicznej, które mogą być realizowane w modelu chmury obliczeniowej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa. Został on przekazany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych z 7-dniowym terminem zgłaszania uwag.

zrodło: gov.pl