Jak budować cyfrową przyszłość? Polski model w Brukseli

speed testy
speed testy

Jak budować cyfrową przyszłość? Polski model w Brukseli
10.10.2017

Wczoraj w Brukseli miała miejsce prezentacja raportu Poland going digital. Then, now and tomorrow. Został on opracowany przez think-thank New Direction przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i pokazany na konferencji Thinking SMARTer – how can we grow the Data Union?”

Tematyka raportu jest szeroka i odnosi się zarówno do kwestii tworzenia w Polsce e-administracji oraz dotyka Jednolitego Rynku Cyfrowego, stanowiska Polski do najważniejszych jego elementów, a także wizji tworzenia gospodarki opartej dane. Gościem specjalnym konferencji była Komisarz ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Mariya Gabriel. Pani Komisarz podkreśliła znaczenie swobodnego przepływu danych nieosobowych dla wzrostu gospodarki europejskiej. Ważne są tu oczywiście odpowiednie wspólne standardy i interoperacyjność. Komisarz odniosła się również do istotnego zagadnienia jakim jest otwieranie danych publicznych. Nie zabrakło również nawiązania do konieczności dalszego budowania cyfrowych kompetencji w społeczeństwie, których brak hamuje innowacje i wzrost gospodarczy UE.

W swoim przemówieniu otwierającym, Minister Krzysztof Szubert zwrócił uwagę na wyzwania gospodarki danych wykraczające poza kwestie lokalizacyjne i zachęcił do odważnego formułowania celów jednolitego rynku cyfrowego. Podkreślił znaczenie dobrej koordynacji prac na budową JRC i przypomniał o niedawnym szczycie cyfrowym w Tallinnie, na którym liderzy UE mieli po raz pierwszy w historii okazję do rozmowy na temat cyfrowej gospodarki.

Konferencja była także okazją do dyskusji merytorycznej w gronie ekspertów. Podstawą rozmowy była analiza przeprowadzona na zlecenia Ministerstwa Cyfryzacji pt. Intensywność wykorzystania danych w gospodarce a jej rozwój. Autor analizy Grzegorz Koloch skupił się w swojej prezentacji na ocenie stopnia, w jakim rozwój gospodarczy Polski oraz wybranych gospodarek Unii Europejskiej uzależniony jest od danych i swobodnego ich przepływu, a więc także od technologii umożliwiających ich zbieranie, przechowywanie, transfer i wykorzystywanie w celach ekonomicznych.

zrodło: gov.pl