O cyfrowej Europie na Radzie Europejskiej

speed testy
speed testy

O cyfrowej Europie na Radzie Europejskiej
19.10.2017

Jednym z tematów poruszonych podczas ostatniej Rady Europejskiej, odbywającej się 19 października w Brukseli, były sprawy cyfrowe. Przywódcy państw i rządów rozmawiali m.in. na temat postępów w realizacji agendy cyfrowej UE i uzgodnili najważniejsze obszary, w których należy dokonać wymiernych postępów, by zapewnić Europie większą cyfrową spójność i globalną konkurencyjność.

W kilkunastu punktach konkluzji Rady Europejskiej dotyczących spraw cyfrowych unijni przywódcy podkreślili, że Unia potrzebuje m.in.:[1]

W pełni cyfrowych administracji publicznej i sektora publicznego. Mają one istotne znaczenie dla transformacji społecznej i wspierania rozwoju czterech swobód wolnego rynku. W tym kontekście Rada Europejska wezwała do wdrażania przyjętej w Tallinie ministerialnej deklaracji w sprawie administracji elektronicznej. (link: https://www.gov.pl/cyfryzacja/dwa-spotkania-ministerialne-w-tallinnie-dwie-deklaracje-cyfrowe).
Ukończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego do końca 2018 roku. Mimo dokonanych postępów w tym zakresie, należałoby przyspieszyć prowadzone prace, by dotrzymać powyższego terminu. Ustalenie konkretnych priorytetów w tym zakresie jest jednym z zadań stojących przed ministrami obradującymi podczas zwołanej na 24 października Radzie Ministrów UE ds. TTE.
Infrastruktury i sieci łączności. By stworzyć sieć 5G obejmującą całą UE niezbędna będzie współpraca na szczeblu unijnym, włączając w to także sprawne negocjacje trójstronne pomiędzy Radą UE, KE i PE w kwestii nowego Kodeksu łączności elektronicznej.
Skoordynowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Jest ono niezbędne, by swobodnie poruszać się w cyfrowej rzeczywistości. Uda się je zapewnić, gdy na etapie projektowania różnych inicjatyw cyfrowych zapewniona będzie właściwa certyfikacja bezpieczeństwa dla produktów i usług oraz zwiększona zostanie zdolność zapobiegania cyberatakom i reagowania na nie.
Działań badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. Będą one stymulatorem dla rozwoju nowych form przedsiębiorczości oraz wesprą cyfrową transformację społeczeństw i gospodarek. Do realizacji tego celu mogą przyczynić się instrumenty, którymi dysponuje UE, takie jak program „Horyzont 2020”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Przywódcy obradujący na Radzie Europejskiej zapowiedzieli, że będą z uwagą śledzić dokonywane postępy w obszarze cyfrowym i zapewniać tu niezbędne wytyczne. Wezwali unijne instytucje do przyspieszenia prac legislacyjnych, a państwa członkowskie do wdrożenia stosownego prawodawstwa unijnego oraz do podjęcia niezbędnych działań, które będą kształtowały sferę cyfrową.

zrodło: gov.pl