Kodeks usług cyfrowych

speed testy
speed testy

Prowadzisz innowacyjny biznes? Weź udział w spotkaniu Grupy D9+
04.11.2019

Zapraszamy polskie innowacyjne firmy do nadsyłania propozycji wystąpień do zaprezentowania w trakcie ministerialnego spotkania Grupy D9+ w Warszawie.

Chmurka na stole


Tematem przewodnim posiedzenia będą planowane prace nad nowymi zasadami świadczenia usług cyfrowych na terenie UE tj. Kodeksem usług cyfrowych. Omawiane będą w szczególności:

nowe regulacje dotyczące moderacji treści przez pośredników internetowych – obowiązki, zakres odpowiedzialności, podział na treści nielegalne i szkodliwe;


przejrzystość algorytmów stosowana przez pośredników internetowych i mechanizmy filtrowania treści w Internecie;
egzekwowanie prawa UE i ocena potrzeby stworzenia osobnego regulatora dla platform cyfrowych.
Chcemy, aby w trakcie spotkania ministrowie i przedstawiciele państw należących do D9+ poznali głos polskich firm i ich postulaty w zakresie planowanych regulacji cyfrowych dotyczących moderowania treści w Internecie. Może to być również dobra okazja do prezentacji potencjału polskich firm i ich dotychczasowych osiągnięć.

Grupa D9+ to państwa Unii Europejskiej, które prezentują podobne podejście do spraw cyfrowych. Do tego grona należą: Belgia, Dania, Finlandia, Estonia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Szwecja oraz Wielka Brytania. Polska i Czechy mają status obserwatora. Jednym z celów działania Grupy jest pobudzenie dialogu z przedstawicielami biznesu.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godzinach: 12:00-15:15.

Uwaga! Jedna prezentacja może trwać maksymalnie 15 minut. Językiem wystąpienia jest angielski. Nie zapewniamy tłumaczenia na język polski.

Zgłoszenie zawierające: nazwę firmy, nazwisko jej przedstawiciela oraz temat prezentacji, należy przesłać do dnia 21 listopada br. na adres: [email protected]

zrodlo: gov.pl