Konsultacje publiczne projektu standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

speed testy

speed testy

Konsultacje publiczne projektu standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

08.12.2020

Minister Cyfryzacji zaprasza do udziału w drugim etapie konsultacji publicznych projektu Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, który obejmuje konsultację treści załączników.
Zdjęcie – biała kartka papieru, na środku rysunek żółtej żarówki, wokół różnokolorowe napisy “idea”, na kartce leżą kolorowe kredki, kolorowe spinacze, flamastry.

Do konsultacji kierowane są dwa załączniki:

Załącznik normalizacyjny – Skrzynka doręczeń,
Załącznik normalizacyjny – Specyfikacja wymagań dla dostawców usługi RDE.

Projekty dokumentów przedstawiają techniczne warunki realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz wymagania przez dostawców usługi w komunikacji z podmiotami publicznymi.

  • Pierwszy etap konsultacji publicznych dotyczył dokumentu głównego i zakończył się 22 lipca 2020 r.

Obecnie prowadzony jest drugi etap konsultacji publicznych w zakresie załączników do Standardu, w ramach którego uwagi, wnioski i pytania można kierować do 15 grudnia 2020 r. na adres [email protected]

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w celu podniesienia jakości projektowanych dokumentów przed opublikowaniem Standardu wraz z załącznikami na stronach BIP.

Zaleca się lekturę dokumentów począwszy od dokumentu głównego, a następnie przejście odpowiednio do załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Uwagi należy zgłaszać przy użyciu dostępnego na stronie internetowej arkusza Execl – do każdego załącznika osobny arkusz. Zgłoszone uwagi powinny odnosić się do konkretnego zagadnienia zawartego w treści dokumentu. Uwagi należy zgłaszać w formie pytań do konkretnych zagadnień lub propozycji erraty. Uwaga nie powinna odnosić się do całości dokumentu, jak również nie powinna stanowić ogólnych przemyśleń czytelnika po lekturze dokumentu.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-publiczne-projektu-standardu-uslugi-rejestrowanego-doreczenia-elektronicznego