Konsultacje publiczny projektu unijnego

speed testy

speed testy

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu unijnego rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi

07.12.2020

Na Wasze opinie i stanowiska czekamy do 17 grudnia.
Palec wskazujący otoczony niebieskimi elementami symbolizującymi przepływ danych.

Projekt rozporządzenia (tzw. Data Governece Act) został opublikowany pod koniec listopada w komunikacie Komisji Europejskiej COM(2020)767 Proposal of the European Parliament and of the Council on European data governance. Jego celem jest stworzenie europejskiego modelu wymiany danych alternatywnego dla tego wykorzystywanego przez duże platformy. Przyjęte w projekcie mechanizmy prawne mają być rozwiązaniem dla najważniejszych problemów hamujących rozwój gospodarki opartej na danych w Europie, takich jak m.in. wysokie koszty transakcyjne wymiany danych czy niewystarczająca dostępność danych do ponownego wykorzystania.

Rozporządzenie regulować ma przede wszystkim ponowne wykorzystanie danych będących w posiadaniu organów sektora publicznego, które obciążone są prawami osób trzecich (tajemnicą handlową, prawami własności intelektualnej itp.) oraz działalność neutralnych pośredników wymiany danych (brokerów danych) oraz podmiotów świadczących usługi altruizmu danych.

Więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi można znaleźć w naszym komunikacie i na stronach Komisji Europejskiej, gdzie opublikowany jest też jego pełen tekst.

Zachęcamy do przesyłania uwag i opinii na temat projektu do 17 grudnia 2020 na adres: [email protected].

Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego stanowiska rządu do komunikatu Komisji.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-publicznych-projektu-unijnego-rozporzadzenia-w-sprawie-zarzadzania-danymi