Lista potencjalnych obszarów wsparcia w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

speed testy
speed testy

Lista potencjalnych obszarów wsparcia w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
02.12.2015

Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa została opublikowana lista potencjalnych obszarów wsparcia przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC. Lista stanowi materiał informacyjny dla zainteresowanych dofinansowaniem w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Lista potencjalnych obszarów wsparcia została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC). Do przygotowania obszarów zostały wykorzystane dane o białych obszarach NGA – czyli miejscach gdzie nie ma i prawdopodobnie w ciągu trzech lat nie powstanie na zasadach komercyjnych infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca świadczenie usług dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Dane o białych obszarach NGA pochodziły z inwentaryzacji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz z konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Białe obszary NGA zostały pogrupowane w potencjalne obszary konkursowe. Wyznaczono łącznie 1299 obszarów, z których 229 zostało zakwalifikowanych do pierwszego konkursu w ramach I osi PO PC ogłoszonego w dn. 30 września br.

Niniejsza lista wszystkich potencjalnych obszarów wsparcia została przygotowana na potrzeby pierwszego konkursu w ramach I osi POPC i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przedstawione obszary nie stanowią obszarów interwencji dla trwającego konkursu. Na potrzeby kolejnych konkursów zostanie przygotowana aktualna lista obszarów w oparciu o zaktualizowane dane. Tym samym znalezienie się obszaru na niniejszej liście nie oznacza automatycznie, iż w kolejnym konkursie taki obszar znajdzie się jako „obszar konkursowy”.

Lista dostępna jest w zakładce poświęconej konkursowi na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

źródlo: gov.pl