Metoda GET

speed testy
speed testy

Metoda GET – sposób przekazywania danych pomiędzy kolejnymi odsłonami dokumentów sieciowych w protokole HTTP.

Spis treści
1 Opis
2 Przypisy
3 Zobacz też
4 Linki zewnętrzne
Opis
Polega na umieszczeniu par parametr=wartość w adresie URI strony, np. index.php?lang=pl&cat=2&sidebar=yes. Ciąg po znaku zapytania może być wykorzystywany przez skrypty serwerowe do dostosowania generowanego kodu HTML do preferencji klienta. Najczęściej służy to do podania podstrony serwisu, którą chcemy obejrzeć, wersji językowej lub specjalnej wersji do wydruku. Metoda GET jest też często używana do przekazywania identyfikatora sesji. Powyższy przykład przekazuje informacje serwerowi, że:

zmienna lang jest równa “pl”
zmienna cat jest równa “2”
zmienna sidebar jest równa “yes”
Metoda GET powinna być stosowana tam, gdzie dane odwołanie powinno być adresowalne, to znaczy gdy w URI może być przechowywany pewien stan aplikacji, stały w czasie, do którego użytkownik mógłby chcieć wrócić (np. pozycja na mapie). Strony dostępne przez metodę GET powinny być bezpieczne dla osoby odwiedzającej (ang. safe interactions), tzn. nie powinny wywoływać wiążących dla niej skutków (np. zapisanie na listę dyskusyjną)[1].

POST – metoda przesyłania danych w sieci internet. Istnieje w ramach protokołu HTTP i wykorzystywana jest najczęściej do wysłania informacji z formularza znajdującego się na stronie internetowej.

Metoda POST powinna być stosowana tam, gdzie dane odwołanie jest formą interakcji z użytkownikiem, niemożliwą do utrwalenia w formie adresu. Powinna być także stosowana tam, gdzie dana operacja może wywołać wiążące dla użytkownika skutki – np. zapisanie na listę dyskusyjną[1].

Przykładowy pakiet z informacjami POST wygląda tak:

POST /login.jsp HTTP/1.1
Host: www.mysite.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Content-Length: 30
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

login=julius&password=grzyb123

zrodło: https://pl.wikipedia.org/wiki/GET_(metoda)