Netia wyniki finansowe pierwszy kwartał 2020 roku

speed testy
speed testy

Wyniki I kw. 2020 r. – mocne otwarcie w wykonaniu Grupy Netia

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze trzy miesiące br. W tym okresie Grupa wypracowała 323 mln zł przychodów i 107 mln zł zysku EBITDA, czyli niemal tyle samo co w I kw. 2019 r. Wyraźnie wzrosła natomiast liczba usług dostępu do internetu, telewizyjnych i mobilnych. Liczba usług TV przekroczyła ćwierć miliona!

  • Początek 2020 roku w wynikach finansowych, a zwłaszcza operacyjnych Grupy Netia można, w mojej ocenie, uznać za bardzo udany. Odnotowaliśmy solidne wzrosty na wszystkich kluczowych typach usług, zarówno na rynku B2B, jak i B2C, co pokazuje, że intensywne inwestycje w modernizację sieci do standardu gigabitowego i współpraca w ramach Grupy Polsat, przynoszą pozytywne efekty – powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A.
  • Na chwilę obecną nie dostrzegamy większego wpływu pandemii koronawirusa na naszą działalność. Ze względu na dynamikę sytuacji, nie możemy jednak wykluczyć, że w przyszłości sytuacja epidemiczna w większym stopniu wpłynie na nasz biznes – dodał Andrzej Abramczuk.

W i kw. 2020 roku Grupa Netia osiągnęła przychody w wysokości 323 mln zł, czyli niemal tyle samo co w poprzedzającym kwartale i zaledwie o 1 proc. mniej niż w I kw. 2019 roku. (odpowiednio 324,5 mln zł i 327 mln zł). Natomiast zysk EBITDA (od tego roku liczony i prezentowany już wyłączenie wg. MSSF 16) wyniósł 107 mln zł, co oznacza spadek o 7 proc. w stosunku do IV kw. 2019 roku, a jednocześnie utrzymanie poziomu z I kw. ub.r. Tym samym marża EBITDA wzrosła w stosunku do I kw. ub.r. z 32,8 proc. do 33,2 proc. Na analogicznym poziomie jak w IV kw. ub.r. i o kilka procent wyższym niż w I kw. 2019 r., był zysk EBIT, który wyniósł 17 mln zł (marża 5 proc.)

Wyższe przychody w B2B

Przychody wypracowane w segmencie B2B wyniosły 179 mln zł (+2 proc, kwartał do kwartału i +3 proc. rok do roku). Na wzrost przychodów w segmencie B2B złożyły się usługi ze wszystkich linii, poza usługami głosowymi. Największy pozytywny wpływ na wyniki w pierwszych trzech miesiącach br. miały usługi dostępu szerokopasmowego i transmisji danych, wynikające z realizacji dużych kontraktów oraz wpływy z hurtowego zakańczania połączeń (interkonekt). Spółka konsekwentnie rozwija też kompetencje w zakresie zaawansowanych rozwiązań ICT (NetiaNext).

B2C na ścieżce wzrostu

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w I kw. br. 139 mln zł (-1 proc. k-d-k, -6 proc. r-d-r). Jednocześnie liczba świadczonych usług (RGU), przypisanych do segmentu B2C Grupy Netia wzrosła do 1,375 mln (+1 proc. k-d-k, -2 proc. r-d-r).

Netia odnotowuje szereg pozytywnych trendów w przypadku większości typów usług, świadczonych na bazie własnych sieci. Już tradycyjnie gros spadków pochodzi z usług głosowych i dostępu do internetu świadczonych na bazie dostępu regulowanego (-7 tys. usług dostępu do internetu oraz -13 tys. usług głosowych). Pomimo to – dzięki wzrostowi organicznemu oraz w efekcie akwizycji dwóch mniejszych operatorów: IST, ISTS – Netii, w obszarze B2C, przybyło 16 tys. usług dostępu do internetu. Na koniec marca br. Spółka obsługiwała 563 tys. usług dostępu do internetu.

Już 58 proc. wszystkich usług (i aż 73 proc. usług dostępu do internetu), świadczonych było na sieciach własnych ( +5 pp. r-d-r). Natomiast penetracja usługami dostępu do internetu na sieciach własnych w trakcie I kw. 2020 r. wzrosła w rekordowym tempie, o ponad 1,5 pp. i wyniosła na koniec marca br. 15,7 proc.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. liczba usług TV, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wzrosła aż o 12 tys. i na koniec marca wyniosła 249 tys. W ciągu roku liczba usług TV wzrosła aż o 15 proc. Uwzględniając zaś usługi telewizyjne przypisane do pozostałych segmentów operacyjnych, w trakcie I kw. br. Grupa Netia przekroczyła ćwierć miliona świadczonych usług TV (254 tys.).

Pierwszy kwartał 2020 r. był też okresem, w którym Grupa Netia wzmacniała trend wzrostowy w zakresie usług mobilnych (+ 4 tys., łącznie 150 tys. aktywnych subskrypcji Netia Mobile w obszarze B2C).

Przyspieszenie w dostępie 1 Gb/s

Początek 2020 r. był też okresem intensywnych inwestycji. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Grupy w I kw. 2020 r. wyniosły 74 mln zł i były o blisko 10 mln zł wyższe niż w I kw. 2019 roku. Wynika to m.in. z faktu, iż większe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci do standardu gigabitowego (w tym 20 mln zł w ramach projektu Sieć XXI w.) W efekcie na koniec marca br. już 1,5 mln łączy Grupy Netia pozwalało na świadczenie usług z prędkością 1 Gb/s!

Wyższe inwestycje oraz dokonane akwizycje obniżyły o 60 proc. r-d-r wysokość wolnych przepływów gotówkowych (OpFCF), które w I kw. wyniosły 7 mln zł.

O Netii

Netia to jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, część Grupy Cyfrowy Polsat. Dostarcza kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania komunikacyjne on-line dla użytkowników prywatnych, przedsiębiorców (B2C) oraz firm i instytucji (B2B).

Na rynku B2B Netia oferuje wszechstronne realizacje teleinformatyczne: od usług głosowych (tradycyjnych oraz IP), transmisji danych, dostępu do Internetu, po najnowocześniejsze rozwiązania zintegrowane, oparte o przetwarzanie w tzw. chmurze oraz zaawansowane usługi Centrum Danych.

Grupa Netia zatrudnia niemal 2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Netia S.A., Internetia Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., IST Sp. z o.o., ISTS Sp. z .o.

Światłowodowa sieć szkieletowa, którą dysponuje Grupa Netia liczy ok. 20 tys. km i łączy sieci metropolitalne w ponad 50 miastach, a także zapewnia kilkanaście niezależnych połączeń międzynarodowych.

Liczba obiektów telekomunikacyjnych (są to m.in. budynki, szafy, kontenery, maszty), należących do Grupy Netia przekracza 30 tys., a liczba węzłów sieciowych (PoP) to ponad 81 tys. sztuk.

zródło: https://my.netia.pl/pr/508283/wyniki-i-kw-2020-r-mocne-otwarcie-w-wykonaniu-grupy-netia