Nowe zasady udostępniania kanałów technologicznych i jednolite stawki opłat

speed testy
speed testy

Nowe zasady udostępniania kanałów technologicznych i jednolite stawki opłat
01.07.2016

Od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniają się zasady udostępniania kanałów technologicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw kanały technologiczne będą teraz udostępniane w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

W dniu 30 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało pod pozycją 957 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologiczne.

Rozporządzenie, wypełniając delegację ustawową zawartą w art. 39 ust. 7k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określa wzór wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za częściowe udostępnienie kanału technologicznego.

Przyjęte w rozporządzeniu stawki opłat określone zostały na podstawie danych historycznych dotyczących kosztów budowy kanałów technologicznych przez zarządców dróg publicznych oraz uwzględniają koszty utrzymania i eksploatacji kanałów technologicznych.

źródło: gov.pl