O reformie ochrony danych osobowych

speed testy
speed testy

O reformie ochrony danych osobowych
12.12.2016

9 grudnia w Ministerstwie Cyfryzacji zorganizowano spotkanie pracowników resortu z przedstawicielami środowiska naukowego zajmującymi się ochroną danych osobowych.

W trakcie spotkania naukowcy przedstawili swoje doświadczenia w zakresie zagadnień związanych ze stosowaniem obowiązujących obecnie przepisów o ochronie danych osobowych oraz poglądy dotyczące nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. W szczególności przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z nowymi unijnymi zasadami odpowiedzialności za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, przetwarzania danych osobowych dzieci w środowisku społeczeństwa informacyjnego oraz przyszłymi unijnymi regulacjami dotyczącymi inspektorów ochrony danych.

Dr Maciej Kawecki, doradca w gabinecie politycznym Ministra Cyfryzacji podkreślił, że w ramach procesu tworzenia nowych krajowych ram prawnych ochrony danych osobowych niezwykle ważnym jest zapoznanie się z doświadczeniami osób, których dorobek naukowy przez lata kształtował polską literaturę przedmiotu dotyczącą zasad ich ochrony.

Spotkanie było pierwszym ze spotkań, których organizację przewiduje Ministerstwo Cyfryzacji. Mają one na celu wymianę doświadczeń w ramach procesu tworzenia nowych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych z przedstawicielami różnych środowisk.

Informacje o kolejnych spotkaniach będę udostępniane na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

źródło: gov.pl