OSE Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

speed testy

speed testy

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (w skrócie OSE) – rządowy program, który zakłada utworzenie sieci telekomunikacyjnej, która ma umożliwić szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu[1].

Projekt powstał na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1334). Sieć ta będzie operowana przez Operatora OSE, którym został NASK[2]. Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś jej funkcjonowania (w tym zakupu usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu) – ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Założenia programu

Główne założenie programu to:

umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach[3].
Harmonogram projektu
Program zakłada podłączenie około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach na terenie całego kraju. Cały proces zostały podzielony na trzy etapy.

Rok 2018 – przyłączenie 1500 lokalizacji
Rok 2019 – przyłączenie 12 700 lokalizacji
Rok 2020 – przyłączenie wszystkich 19 500 lokalizacji

źródło: wikipedia.pl