Otwarte dane podręcznik dobrych praktyk internet

speed testy
speed testy

Otwarci na otwieranie
31.03.2020

Łatwy dostęp, swobodny przepływ danych oraz ich wymiana pomiędzy instytucjami publicznymi a sektorem prywatnym zwiększają efektywność funkcjonowania państwa i gospodarki. To ważne, szczególnie w takim czasie jak teraz. Nie wiecie jak i po co otwierać dane? Sprawdźcie.

Przy biurku siedzi kilka osób pracujących na laptopach.
W ostatnich dniach portal GOV.pl bije rekordy popularności. Od początku marca odwiedziło go ponad 22 miliony osób! Wiele z nich zagląda tam, by sprawdzić m.in. najbardziej aktualne informacje o sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Czy wiecie, że w dużej mierze opiera się o otwarte dane?

Otwarte możliwości

  • Dlatego wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby swoje zbiory udostępniało jak najwięcej urzędów, również tych samorządowych. Chcemy w tym pomóc. Stworzyliśmy przewodnik, w którym krok po kroku pokazujemy, jak to zrobić – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

„Otwarte dane. Podręcznik dobrych praktyk” został opracowany w szczególności z myślą o:

osobach kierujących i pracujących w urzędach administracji samorządowej i rządowej,
przedstawicielach organizacji pozarządowych,
wszystkich, którzy na podstawie danych tworzonych i przetwarzanych w instytucjach publicznych budują swoją wiedzę o działaniach administracji (m.in. naukowcach).
Opracowaliśmy również standardy otwartości danych publicznych dla administracji. To wytyczne dotyczące m. in.: regulacji prawnych, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych, technicznych aspektów ich udostępniania oraz dostępu do baz danych przez API (tj. oprogramowania używanego przez komputery do komunikacji i wymiany danych).

Zapewnią właściwe przygotowanie i udostępnianie danych do ponownego wykorzystywania.

Korzyści dla urzędów
Otwieranie danych to nie tylko korzyści dla obywateli i gospodarki. To także korzyści dla samych urzędów. Jakie? Zwiększenie ich efektywności, ograniczenie liczby wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. To także zwiększenie przejrzystości działań, a tym samym poprawa wizerunku wśród mieszkańców.

Urzędy to kopalnie danych. Wiele z nich może być świetnie wykorzystana. Jak? Na ich bazie mogą np. powstać przydatne programy i aplikacje, które ułatwią życie lokalnej społeczności.

To dzięki otwartym danym już dziś można szybko i wygodnie znaleźć najbliższą aptekę, posterunek policji, czy kontakty do wszystkich samorządów w kraju. Tak, takie aplikacje powstają właśnie dzięki otwartym danym. Możliwości ich wykorzystania są nieograniczone! Co więcej, mogą z nich korzystać nie tylko startupy, ale i każdy z nas.

  • Największy zbiór danych publicznych jest dostępny na naszym portalu Dane.gov.pl – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Można tam znaleźć ponad 15 tysięcy bezpłatnych zbiorów z zakresu zdrowia, budżetu, edukacji czy środowiska. Wszystkie są gotowe do pobrania i ponownego wykorzystywania, również do celów komercyjnych – dodaje.

Dostęp do zasobów serwisu Dane.gov.pl pozwala każdemu z nas bezpłatnie sprawdzać i weryfikować wiele wiadomości, a także poszukiwać wiarygodnych i aktualnych danych z różnych dziedzin, przydatnych w codziennej pracy, czy nauce.

Na portalu Dane.gov.pl swoje dane udostępnia już blisko 130 polskich instytucji publicznych, w tym samorządowych.

Zajrzyjcie koniecznie!

zrodło: gov.pl