Podpisanie porozumienia z Krajową Radą Notarialną

speed testy
speed testy

Podpisanie porozumienia z Krajową Radą Notarialną
09.03.2016

8 marca br. (wtorek) Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz Mariusz Białecki, Prezes Krajowej Rady Notarialnej i Elżbieta Rączkowska-Martyn, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej podpisali porozumienie w sprawie cyfryzacji czynności notarialnych. Ministerstwo w ramach porozumienia ma zapewnić wsparcie techniczne, związane z tworzeniem systemów informatycznych.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem podjęte będą wspólne działania w sprawie wdrożenia m.in.: ogólnopolskiego rejestru umów majątkowych małżeńskich, ogólnopolskiego rejestru testamentów, w którym byłyby wszystkie testamenty notarialne, w tym sporządzone przed konsulami poza granicami Polski oraz ogólnopolskiego elektronicznego repozytorium aktów notarialnych wraz możliwością (drogą elektroniczną) dokonywania w nim wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

  • Dzięki kompetencjom Ministerstwa Cyfryzacji informacje, które są potrzebne, a zawarte są w aktach notarialnych, będą dostępne szybciej dla szerokiego gremium użytkowników, również tych profesjonalnych– mówiła Anna Streżyńska, szefowa resortu cyfryzacji.

Minister Streżyńska dodała również, że ministerstwo w ramach porozumienia zapewni wsparcie techniczne związane z tworzeniem i działaniem systemów informatycznych. – Część z tych systemów już jest realizowana lub będzie oddawana do użytku. W tym roku będą kończone prace nad połączeniem ksiąg wieczystych z notariatem tak, aby można było online wypełnić wnioski i aby natychmiast doszło do rejestracji czynności notarialnej – podkreśliła Anna Streżyńska.

Prezes Krajowej Rady Notarialnej Mariusz Białecki dodał, że porozumienie to droga rewolucji informatycznej w notariacie i nadzieja na stworzenie w Polsce bardzo nowoczesnego cyfrowego notariatu.

Porozumienie o współpracy zawarto na rok. W trakcie tego okresu mają być wypracowane projekty zmian legislacyjnych, które następnie zostaną skierowane do Sejmu.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Jacek Wojdyło, Wiceprezes KRN, Zenon Jabłoński – Pierwszy Prezes KRN oraz Zbigniew Klejment i Robert Dor – Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.

źródło: gov.pl