Bądź bezpieczny w sieci

speed testy
speed testy

W szkole, w domu, w pracy – bądź bezpieczny w sieci
16.03.2016

Jak bezpiecznie poruszać się po internecie – a przede wszystkim jak bezpiecznie kupować online i jak chronić swoje dane – to główne tematy trwającego Tygodnia z Internetem („Get online week”). W szkołach, bibliotekach, domach kultury w całym kraju odbywają się spotkania poświęcone temu, jak bezpiecznie załatwiać sprawy w internecie. Inicjatywie „Get online week” patronuje Ministerstwo Cyfryzacji, a koordynatorem projektu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji na temat inicjatyw w ramach Tygodnia z Internetem można znaleźć na stronie www.tydzienzinternetem.pl. Do włączenia się w program zachęcał wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski.

Bezpieczeństwo w sieci to obecnie jeden z najważniejszych tematów tak na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Trwają prace nad dokumentami strategicznymi w obszarach cyberbezpieczeństwa (w tym nad Strategią Cyberbezpieczeństwa RP). Jednocześnie MC wspiera również mniejsze przedsięwzięcia, których cel jest głownie edukacyjny, ukierunkowany na podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Poniżej prezentujemy kilka projektów, których realizację wsparliśmy w ubiegłym roku w ramach otwartego konkurs ofert – „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” Projekty te były adresowane głownie do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, a powstałe w ich ramach materiały są bezpłatne i dostępne dla wszystkich.

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych
Standard został opracowany w ramach projektu koordynowanego przez Fundację Odkrywców Innowacji. Jest to propozycja skierowana głownie do szkół i ma pomóc w planowaniu działań profilaktycznych, jak i w rozwiązywaniu konkretnych cyberproblemów. Standard został opracowany przez grupę ekspertów i zaproponowane w nim modele prewencji i interwencji pozwalają m.in. na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w szkołach. Materiał ten wpisuje się w pełni w plany i zalecenia przyjmowane zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach Unii Europejskiej dotyczące roli i znaczenia nowoczesnych technologii. Standard można też wykorzystać do samodoskonalenia i podnoszenia umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych.

Portal wiedzy o bezpiecznym internecie
Portal – baza danych – został opracowany przez Fundację Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju. Prezentuje wyselekcjonowane, dotychczas opracowane materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 hasła (definicje) związane z terminologią internetową oraz opisano 60 programów (działań) realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.

Szkolenia na platformie e-learningowej
Platforma została opracowana przez Fundację dla Kultury.pl. , znajdują się na niej szkolenia, takie jak:
„Dlaczego dzieciom potrzebny jest internet?”
„Dziecko w wieku wczesnoszkolnym – krótki rys psychologiczny”
„Dlaczego internet jest tak niebezpieczny dla dziecka?”
„Sieć to nie samo zło. Dobre strony internetu.”
„Buszowanie w internecie ale pod kontrolą. Jak sprawić żeby dziecko nie robiło głupstw.”
„Zasady muszą być, czyli kodeks bezpiecznego zachowania w internecie”.
„Uwaga na gry w sieci.”
„Na co choruje Internet?”
„Choroby internetu.”

źródło: gov.pl