Pozwolenia dla kin samochodowych w czasie zagrożenia epidemicznego

speed testy
speed testy

Pozwolenia dla kin samochodowych w czasie zagrożenia epidemicznego
30 kwietnia 2020

Udostępnij Udostępnij na portalu TwitterOtwórz w nowym oknie Udostępnij na portalu Google +Otwórz w nowym oknie Udostępnij na portalu FacebookOtwórz w nowym oknie Udostępnij na portalu LinkedinOtwórz w nowym oknie Udostępnij przez e-mail Drukuj
W związku z epidemią COVID-19 otrzymujemy wiele pytań dotyczących uzyskania zezwoleń na wykorzystywanie częstotliwości radiowych dla tzw. kin samochodowych, w których dźwięk wyświetlanego filmu jest dostępny w odbiornikach radiowych samochodów, a jego transmisja odbywa się z wykorzystaniem częstotliwości z pasma UKF.

Informujemy, że w celu korzystania z zasobów widma radiowego na potrzeby takich wydarzeń kulturalnych konieczne jest uzyskanie decyzji Prezesa UKE dopuszczającej czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji na okres nieprzekraczający 30 dni (zgodnie z art. 144a Pt*).

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków o wydanie decyzji pozwalających na wykorzystanie częstotliwości przeznaczonych dla służby radiodyfuzyjnej (radiofonii i telewizji) są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UKEOtwórz w nowym oknie. (pkt. II.2)

Podkreślamy jednak, że w związku z występującym aktualnie w Polsce stanem epidemii, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów** „Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności (…) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z)”. Natomiast na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów „ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a-j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności”.

W związku z tym aż do odwołania wspomnianych ograniczeń wydawanie decyzji Prezesa UKE umożliwiającej dosyłanie dźwięku na falach UKF w ramach kina samochodowego wydaje się bezzasadne.

*Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460, z późn. zm.)
** Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697)

zrodło: https://www.uke.gov.pl/akt/pozwolenia-dla-kin-samochodowych-w-czasie-zagrozenia-epidemicznego,315.html