Rynek cyfrowy Kanady otwarty na inwestycje polskich przedsiębiorców z branży ICT

speed testy
speed testy

Rynek cyfrowy Kanady otwarty na inwestycje polskich przedsiębiorców z branży ICT
20.02.2017

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE i Kanadą (CETA), której celem jest zwiększenie obrotów handlowych dóbr i usług oraz inwestycji, została przyjęta w głosowaniu Parlamentu Europejskiego 15.02.2017 r. Umowa zacznie wstępnie obowiązywać już od kwietnia 2017 roku.

Umowa została przyjęta przez Parlament Europejski: 408 głosami za, przy 254 głosach przeciw i 33 wstrzymujących się od głosu (czytaj więcej: CETA – posłowie za porozumieniem UE-Kanada).

Częścią CETA jest deklaracja interpretacyjna
Aby odpowiedzieć na wcześniejsze obawy obywateli, że CETA daje zbyt dużo władzy korporacjom międzynarodowym oraz, że rządy nie będą w stanie kontrolować przepisów dotyczących spraw społecznych, UE i Kanada uznały (zarówno w preambule jak i w osobnej deklaracji dołączonej do porozumienia), że związane z nim przepisy nie mogą naruszać prawa państw do ustanawiania przepisów krajowych. Podczas negocjacji UE, na wniosek Polski, w dokumencie interpretacyjnym dodała klauzule zabezpieczające prawo do prywatności i ochrony danych osobowych (czytaj więcej: Kolejny sukces Polski w obszarze cyfryzacji na arenie międzynarodowej).

Co to oznacza dla polskiej gospodarki cyfrowej?

CETA, jako traktat o wolnym handlu, w swojej klasycznej części zniesie cła na większość towarów i usług, co jednak wpłynie bezpośrednio na obrót towarowy, treściami cyfrowymi i usług w ramach e-commerce. Poza tym dostawcy usług, w obszarach związanych przykładowo, z telekomunikacją, przetwarzaniem w chmurze czy cyberbezpieczeństwem, otrzymają dostęp do rynku kanadyjskiego i uczestnictwa w przetargach publicznych. Ta część porozumienia CETA ma szczególne znaczenia dla polskich przedsiębiorców i inwestorów pragnących rozszerzyć swoja działalność na rynek Ameryki Północnej i podjąć się konkurencji w obszarze cyfrowych usług transgranicznych.

Posłowie przyjęli również Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym pomiędzy UE i Kanadą. Umowa ta uzupełnia CETĘ, wzmacniając dwustronną współpracę w takich obszarach jak: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie terroryzmowi, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zrównoważony rozwój, badania i kultura. Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym zostało przyjęte 506 głosami za, przy 142 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się od głosu.

źródło: gov.pl