Warsztaty dotyczące wykorzystania istniejącej infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

speed testy
speed testy

Warsztaty dotyczące wykorzystania istniejącej infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC)
19.01.2017

18 stycznia 2017 r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na których rozmawiano o wykorzystaniu infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych przez beneficjentów drugiego konkursu w ramach I osi PO PC.

Spotkanie było kolejną okazją do nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi beneficjentami PO PC budującymi sieci dostępowe oraz przedstawicielami Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Poprzednie spotkanie odbyło się 23 listopada z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji.

Na spotkaniu omówiono zasady regulujące kwestię wykorzystania infrastruktury przez beneficjentów PO PC, sposoby weryfikacji ewentualnych powielonych przebiegów oraz informacje, jakie muszą zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie. Przedstawiciele RSS zaprezentowali potencjalnym beneficjentom swoją ofertę współpracy.

Więcej informacji na temat spotkania oraz prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie UKE.

źródło: gov.pl