Smart City Poland Award T-Mobile Polska zwycięża

speed testy

speed testy

Smart City Poland Award T-Mobile Polska zwycięża w dwóch głównych kategoriach

T-Mobile Polska od lat wspiera polskie samorządy w rozwoju inteligentnych systemów, łącząc nowoczesne technologie z potrzebami lokalnych miast i regionów. Efektem takich działań są projekty oparte na sieci NarrowBand-IoT (NB-IoT), stanowiącej bazową technologię dla systemów Internetu Rzeczy (IoT) i Inteligentnych Miast działających w standardach LTE i 5G. Dwa z takich wdrożeń docenili organizatorzy Smart City Poland Award, konkursu propagującego i nagradzającego innowacyjne rozwiązania wdrożone w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jury konkursowe, w którego skład weszli przedstawiciele świata nauki i biznesu specjalizujący się w tematyce nowoczesnych technologii miejskich, oceniali projekty m.in. pod względem: innowacyjności i oryginalności wdrożonego rozwiązania, jego wpływu na jakość życia mieszkańców i środowisko, a także łatwości wdrożenia projektu w innych samorządach. W te potrzeby idealnie wpisują się systemy zarządzania odpadami w Wałbrzychu oraz zdalnego odczytu ciepłomierzy w PEC Geotermii Podhalańskiej, nagrodzone odpowiednio w kategoriach Ochrona środowiska oraz Innowacyjna gospodarka.

Nagroda w kategorii Ochrona środowiska

W ramach projektu wdrożono w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Wałbrzychu system, obejmujący 150 czujników zainstalowanych w kontenerach na odpady, raportujących do centralnej aplikacji, do której dostęp posiadają pracownicy MZUK odpowiedzialni za zarządzanie wywozem odpadów. Projekt w innowacyjny sposób wykorzystuje technologię Internetu Rzeczy, z zastosowaniem dedykowanej sieci NarrowBand IoT T‑Mobile Polska do optymalizacji procesu wywozu odpadów komunalnych w Wałbrzychu.

Zastosowanie czujników wykorzystujących technologię ultradźwiękową do pomiaru poziomu wypełnienia kontenerów zapewnia regularne pomiary przez wiele lat użytkowania. Umożliwia jednocześnie odejście od standardowego wywożenia odpadów zgodnie z harmonogramem na rzecz wywozu według rzeczywistych, bieżących i zmieniających się potrzeb. Dzięki dostępności aplikacji dla użytkownika przez przeglądarkę WWW, wdrożenie projektu po stronie Zamawiającego jest błyskawiczne i nie wymaga inwestycji w infrastrukturę czy sprzęt dla operatorów aplikacji.

Projekt przyczynia się do optymalizacji podstawowego z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców procesu, jakim jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, przez co wpisuje się znakomicie w ideę Smart City.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: https://biznes.t-mobile.pl/pl/blogit/video-i-webinaria/inteligentna-gospodarka-odpadami-w-walbrzychu

Nagroda w kategorii Innowacyjna gospodarka

System wdrożony w PEC Geotermii Podhalańskiej w Zakopanem obejmuje dostarczenie kompletnego systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy w technologii NB-IoT. Zrealizowany projekt zapewnił spółce Geotermia wcześniej niedostępny stały, codzienny dostęp do danych z urządzeń licznikowych zainstalowanych w węzłach sieci ciepłowniczej. Było to pierwsze w Polsce wykorzystanie do smart meteringu technologii wąskopasmowej LPWAN (ang. Low Power Wide Area Network) sieci w paśmie LTE, dedykowanej dla Internetu Rzeczy w prawie 2000 punktach pomiarowych w stolicy Tatr. Instalacja rozwiązania trwała przez 12 miesięcy od czerwca 2018 r.

Liczniki ciepła znajdują się w trudnodostępnych miejscach (np. węzły mediów w piwnicach czy podziemnych pomieszczeniach technicznych), gdzie zasięg standardowej sieci komórkowej nie dociera. Dzięki zastosowaniu nowej technologii radiowej z rodziny Low Power Wide Area Network i dedykowanych sensorów-modemów z kartami sim umieszczonych w ciepłomierzach klient otrzymuje codzienne raporty z każdego miejsca ze skutecznością bliską 100%.

Rozwiązanie promuje polską myśl techniczną (konsorcjantem w projekcie jest firma ABARO z Gdańska), chroni środowisko poprzez automatyzuję obsługi sieci ciepłowniczej oraz poprawia sprawność obsługi klientów (np. podnosząc szybkość reakcji na awarie), chroni przedsiębiorstwo przed stratami i wandalami. Zostało również docenione i zauważone przez Ministerstwo Cyfryzacji, które projekt Geotermii umieściło w raporcie “IoT w Polskiej Gospodarce” z lipca 2019.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: https://biznes.t-mobile.pl/pl/case-study/geotermia

źródło: https://firma.t-mobile.pl/dla-mediow/aktualnosci/informacja-prasowa/2020/12/smart-city-poland-award-t-mobile-polska-zwycieza-w-dwoch-glownych-kategoriach.html