Stanowisko KE w sprawie swobodnego przepływu danych

speed testy
speed testy

Stanowisko KE w sprawie swobodnego przepływu danych
22.12.2016

Andrus Ansip – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego, przesłał minister Annie Streżyńskiej list w sprawie inicjatywy swobodnego przepływu danych w UE, która ma zostać podjęta w ramach wdrażania Strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Jest to odpowiedź na wspólne stanowisko 14 krajów UE z tzw. grupy państw podobnie myślących w sprawach cyfrowych (like-minded Group – LM) przyjęte 2 grudnia na spotkaniu w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Wówczas do Polski, która rozpoczęła tę dyskusję, dołączyły Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania. Stanowisko, adresowane do Komisji Europejskiej, zostało przedstawione przed posiedzeniem Rady TTE w Brukseli. Otrzymany wczoraj list komisarza Ansipa informuje o planowanych konsultacjach w sprawie inicjatywy swobodnego przepływu danych i gospodarki opartej na danych i komunikacie pozalegislacyjnym, który Komisja Europejska zamierza opublikować w tej sprawie w styczniu 2017 r. Prowadzone konsultacje, w tym także rozmowy z państwami członkowskimi mają dać odpowiedź w sprawie przyszłych działań Komisji Europejskiej, w tym ewentualne podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do przeciwdziałania barierom utrudniającym swobodny przepływ danych w ramach UE.

źródło: gov.pl