Współpraca V4 w kwestiach cyfrowych

speed testy
speed testy

Współpraca V4 w kwestiach cyfrowych
29.03.2017

Podpisana ostatnio przez Premierów państw Grupy Wyszehradzkiej Deklaracja Warszawska będzie istotnym narzędziem koordynacji polityki innowacyjnej pomiędzy krajami V4. Aktywne działania Ministerstwa Cyfryzacji, w ramach bliskiej współpracy z Ministerstwem Rozwoju, doprowadziły do uzupełnienia dokumentu o wątki cyfrowe, które do tej pory były niewystarczająco zaakcentowane w koordynacji polityki międzynarodowej pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Podstawą naszych propozycji było założenie o konieczności przestawienia naszych gospodarek w kierunku większej innowacyjności opartej o rozwój cyfrowy.

Innowacyjność nie jest zjawiskiem zarezerwowanym dla obszaru cyfrowego, niemniej jednak to właśnie w świecie cyfrowym innowacyjność ujawnia się najmocniej, oferując nowe, lepsze i wygodniejsze sposoby na zaspokajanie potrzeb. W związku z tym stoimy na stanowisku, że wszelkie działania w tym obszarze powinny być projektowane tak, aby nie zaszkodzić innowacyjnej energii związanej z rozwojem gospodarki cyfrowej. W deklaracji zwracamy szczególną uwagę na niepodzielny i jednolity europejski rynek cyfrowy (JRC) zbudowany na podstawowych swobodach, ale też na nowoczesnym podejściu do danych, które stają się paliwem rozwoju gospodarczego.

Dla szans naszego regionu ważne jest, aby tworzone w ramach jednolitego rynku cyfrowego przepisy nie prowadziły do tworzenia dodatkowych barier wejścia dla firm z naszych państw na rynki zachodniej Europy, ale również i świata. Dlatego tak ważne jest zagwarantowanie reguły swobodnego przepływu danych zarówno w Europie jaki poza nią, a także jasnych i przyszłościowych zasad dla rynku telekomunikacyjnego.

W interesie krajów V4 jest także harmonijna współpraca w kwestiach cyfrowych, tak abyśmy byli w stanie prezentować jednolite, dobrze umotywowane stanowisko na forum UE i być niejako przeciwwagą dla pojawiających w dyskusji europejskiej na temat JRC wątków protekcjonistycznych czy też takich, które pogłębiają różnice rozwojowe pomiędzy regionami UE, które Unia powinna niwelować.

Dlatego też w deklaracji wskazuje się na wspólne działania mających wzmacniać kooperację firm w projektach badawczo-rozwojowych, a także współprace państw regionu w obszarze rozwoju infrastruktury, usług, cyberbezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych społeczeństwa.

źródło: gov.pl