Dlaczego szybki internet internet nie jest dostępny wszędzie w Polsce ?

speed testy

speed testy

Poza siecią – poradnik CPPC

Większość polskich gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego internetu. Dlaczego w niektórych miejscowościach jeszcze go nie ma i kiedy będzie? Przeczytacie o tym w poradniku Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Grafika wektorowa – błękitne tło, a na nim trzy kolorowe znaki: symbol wi-fi (żółty), połączenia (różowy), @ (niebieski). W prawym górnym rogu logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

– Dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa budujemy powszechny dostęp do sieci szerokopasmowej w całej Polsce, a do końca 2023 r. obejmiemy naszym projektem ponad 2 miliony gospodarstw domowych – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Sprawdź swój adres

– Dla mieszkańców obszarów, które nie zostały jeszcze podłączone, stworzyliśmy specjalny poradnik, w którym wyjaśniamy, co może być tego przyczyną i proponujemy możliwe rozwiązania. Kierujemy go do wszystkich tych osób, które chciałyby się dowiedzieć co zrobić, aby zostać podłączonym do sieci światłowodowej – dodaje szef CPPC.

W poradniku znajdziecie m.in. odpowiedź na pytania – dlaczego w niektórych miejscowościach w Polsce nadal nie ma dostępu do szybkiego internetu i z jakich powodów niektóre obszary nie mogą zostać objęte podłączeniem.

Jak piszą autorzy poradnika – na początku tworzona jest mapa obszarów, na których nie ma dostępu do szybkiego internetu, a potem lista adresów, które się tam znajdują.

Takie dane są pobierane ze specjalnych rejestrów. Za to, by je uzupełniać – np. podawać adresy domów, które zostały niedawno wybudowane – odpowiedzialne są gminy i powiaty. Wszystkie samorządy zostały poproszone o sprawdzenie i uzupełnienie adresów na podległych im terenach.

– Jeśli gmina nie zgłosiła Twojego adresu, poproś urząd o uzupełnienie swoich danych – radzę autorzy poradnika. – Pamiętaj, Twój adres nie znajdzie się na liście, jeśli nie dopełniłeś obowiązku odbioru budynku po jego wybudowaniu i nie zgłosiłeś go do gminy – dodają.

W poradniku znajdziecie też m.in. adres wyszukiwarki gospodarstw domowych, które CPPC planuje objąć podłączeniem do sieci w ramach projektów I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Sprawdź, czy jest tam Twój adres! Poradnik znajdziecie na końcu tej informacji.

Coraz lepiej

Ponad 90% polskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, z czego większość – szerokopasmowy. Stale pracujemy nad tym, aby było ich jeszcze więcej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) jeszcze w grudniu 2020 r. opublikował najnowszą edycję raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. Można się z niego dowiedzieć m.in. ilu z nas korzysta z internetu, jak i po co to robimy oraz jak wypadamy na tle innych europejskich krajów. Generalny wniosek – jest całkiem nieźle, ale nie odpuszczamy i robimy wszystko by było jeszcze lepiej.

Jak informuje GUS – liczba polskich gospodarstw domowych posiadających łącze internetowe systematycznie rośnie. W 2020 roku dostęp do internetu w domu miało 90,4% gospodarstw domowych.

Co ważne – mamy zmianę na lepsze. I to w jednym z kluczowych obszarów. Chodzi o dysproporcje pomiędzy gospodarstwami z miast i wsi. Nadal nieco częściej z sieci korzystają miejskie gospodarstwa, ale – w porównaniu z 2016 r. – w tym roku odnotowano największy wzrost na obszarach wiejskich (o 11,5 p. proc.) oraz na terenach o średnim stopniu zurbanizowania (o 10,8 p. proc.).

Jak podaje GUS – biorąc pod uwagę stopień urbanizacji poszczególnych obszarów Polski – różnice w poziomie dostępu gospodarstw domowych do internetu stają się mniej widoczne.

I na tym nam właśnie zależy. A oto, co robimy, aby te dysproporcje malały jeszcze bardziej.

– W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujemy projekty budowy sieci dostępu do szybkiego internetu na obszarach wykluczonych – wiejskich lub słabo zurbanizowanych, które z komercyjnego punktu widzenia są długoterminowo nieopłacalne – tłumaczy minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Przeznaczamy na ten cel ponad 6 miliardów zł. W efekcie, w całej Polsce realizowane są projekty, które zapewnią dostęp do bardzo szybkiego internetu dla ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Dodatkowo, dostęp do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej otrzyma ponad 10 tysięcy szkół i ponad 100 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycje realizowane są w niemal 31 tysiącach miejscowości, z czego 30 tysięcy to wsie lub osady – dodaje.

Internet w domu

Do tej pory beneficjentom projektów szerokopasmowych wypłacono ponad 2,5 mld zł, a z szybkich sieci korzysta już prawie 580 tys. gospodarstw domowych.

Wiele wspartych projektów znajduje się już w bardzo zaawansowanej fazie realizacji i zakończą się jeszcze w tym roku. Pozostałe będą realizowane w 2022 i 2023 roku.

W sumie do 2023 r., dzięki środkom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dostęp do internetu uzyskają ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Planowany przyrost przedstawia się tak:

2021 r. – 1,2 mln gospodarstw domowych;
2022 r. – 1,8 mln gospodarstw domowych;
2023 r. – 2,1 mln gospodarstw domowych.

Niejako przy okazji, ze środków własnych operatorów, przyłączonych do szybkiego internetu zostanie około 1 mln gospodarstw domowych.

To nadal nie wszystkie, które tego potrzebują bądź po prostu by tego chciały.

Pozostałe – w zdecydowanej większości – znajdują się na terenach o niskiej gęstości zaludnienia i rozproszonej zabudowie. Dla nich też już zaplanowaliśmy wsparcie – inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Na jego potrzeby przygotowaliśmy program dofinansowania projektów szerokopasmowych obejmujący wszystkie te gospodarstwa.

– Równoległe wsparcie projektów ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2027 umożliwi zapewnienie powszechnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 2025 roku – mówi minister Marek Zagórski.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/poza-siecia—poradnik-cppc