Umowa PKO BP ZUS składania wniosków online Rodzina 500 plus za pomocą bankowości elektronicznej

speed testy
speed testy

Umowa PKO BP i ZUS ws. składania wniosków online “Rodzina 500 plus” za pomocą bankowości elektronicznej
08.03.2016

Dziś w Ministerstwie Cyfryzacji podpisano porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a PKO Bankiem Polskim w zakresie wykorzystywania serwisów transakcyjnych Banku w procesie zakładania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Od 1 kwietnia br. m.in. klienci korzystający z serwisów transakcyjnych Banku, jak również PUE ZUS – będą mogli wypełnić i wysłać wniosek w programie „Rodzina 500 plus” w wersji elektronicznej.

Strony zdecydowały się na współpracę, której celem jest uwierzytelnienie osób zakładających profil na platformie PUE ZUS z poziomu bankowości internetowej. Wprowadzenie takiego rozwiązania być może ułatwi decyzję o założeniu profilu lub korzystaniu z niego. Platforma PUE ZUS to, obok systemów bankowości on-line, jedna z metod na umożliwienie obywatelom złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”.

Strony podpisanego porozumienia reprezentowali: Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Radosław Stępień, Wiceprezes ZUS. W spotkaniu, które zorganizowano w Ministerstwie Cyfryzacji, uczestniczyli również Anna Streżyńska, szefowa resortu cyfryzacji oraz Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Dzisiaj mamy bardzo ważne wydarzenie, które zaczyna proces przygotowywania kanałów elektronicznych do składania wniosków o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” – powiedziała w trakcie spotkania Anna Streżyńska, minister cyfryzacji. – To kanały bankowe oraz PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To wydarzenie pokazuje, że te dwa kanały są już prawie gotowe do wykorzystania i będą stanowiły główny kanał składania wniosków drogą elektroniczną – podkreśliła minister Streżyńska.

Zaznaczyła również, że dzisiaj po raz pierwszy mówimy o integrowaniu prywatnych systemów polskich banków, ich sposobów uwierzytelniania klienta i weryfikacji tożsamości przy składanych oświadczeniach woli, z usługą publiczną jaką jest usługa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Dzisiejsze porozumienie pozwoli, by z poziomu serwisu bankowego można było założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u i korzystać z udostępnionych tam usług, na przykład sprawdzić informacje o zgromadzonym kapitale początkowym i o perspektywach emerytalnych– podkreśliła szefowa resortu cyfryzacji. Dodała, że system składania wniosków on-line zostanie dzięki temu uproszczony, ale też oparty na dobrych, sprawdzonych oraz wiarygodnych rozwiązaniach pochodzących z biznesu.

Radosław Stępień, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że obecnie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) jest zarejestrowanych prawie 1 400 000 kont. – To do tych klientów od 1 kwietnia będzie skierowana nasza oferta i od tego dnia będzie możliwe wypełnienie wniosku “Rodzina 500 plus” w kanale elektronicznym ZUS – zaznaczył. – A dzisiejsze porozumienie, które podpisaliśmy z PKO Bankiem Polskim spowoduje, że od połowy kwietnia będzie można przelogowywać się z bankowości elektronicznej wprost do systemu informatycznego ZUS i w ten sposób otrzymać również dostęp do informacji, które są zgromadzone na indywidualnym koncie każdego użytkownika ZUS.

W proces integracji prywatnych systemów polskich banków z usługą publiczną ZUS, jako pierwszy włączył się PKO Bank Polski. – Nasz bank od lat angażuje się w budowę gospodarki cyfrowej. Z bankowości internetowej PKO Banku Polskiego korzysta już aktywnie około 3,5 mln Polaków. Kolejnym etapem jest włączenie się banku w projekt tworzenia e-państwa i e-administracji – mówił Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. – Zaoferowanie klientom możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia z programu “Rodzina 500 plus” za pośrednictwem serwisu transakcyjnego jest pierwszym krokiem w tym kierunku – zaznaczył Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Zdaniem Bartosza Marczuka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kanał elektroniczny jest zupełnie nową jakością w relacjach obywatel – państwo. – Traktujemy obywatela w ten sposób, że nie żądamy od niego żadnych dodatkowych zabezpieczeń lub wizyt, by wyrabiał sobie podpis elektroniczny lub zakładał konto. Uznajemy, że obywatele, którzy korzystają na co dzień z bankowości elektronicznej poprzez swoje loginy i hasła, dzięki temu będą mogli złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” – mówił wiceminister Marczuk – Wychodzimy, dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, bankiem PKO BP oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych frontem do obywatela. Zachęcamy do wykorzystania tego najprostszego sposobu do złożenia wniosku, jakim jest opcja on-line – zaznaczył.

Od czwartku w Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczną się intensywne testy wydajności systemów umożliwiających składanie on-line wniosków o świadczenie. – Testy będą trwały do skutku, aż do 1 kwietnia. Musimy mieć pewność, że na starcie projektu wszystko działa. A w systemach informatycznych może nastąpić wiele wydarzeń związanych z funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych. To wszystko będzie sprawdzane – zaznaczyła szefowa MC.

W związku z wejściem w życie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – popularnie nazywanej ,,Rodzina 500 plus’’ – ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek ten będzie dostępny:

na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu będzie miała możliwość wypełnienia (część informacji będzie podpowiadana) i wysłania wniosku. Wniosek zostanie przekazany do systemu MRPiPS Empatia, a dalej dystrybuowany do organu właściwego, jakim w rozumieniu ww. ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy,
na stronie www.zus.pl – formularz wniosku będzie dostępny w wersji edytowalnej – do wypełnienia i wydruku. Klient będzie mógł formularz wypełnić i wydrukować bezpośrednio ze strony, a następnie samodzielnie złożyć we właściwym urzędzie.
Wnioski papierowe nie powinny trafiać do ZUS, tylko do organów właściwych. Zakład w zakresie obsługi wniosku będzie udostępniał jedynie system teleinformatyczny (PUE) dla celów złożenia wniosku.

Porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a bankiem PKO BP, który jako pierwszy bank krajowy przystąpił do realizacji programu „Rodzina 500 plus”, dotyczy dwustronnej komunikacji na linii ZUS-bank, mającej uwierzytelnić klienta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) za pomocą systemu bankowości elektronicznej.

Komunikacja ta usprawni logowanie do PUE ZUS klientom, którzy nie zgłosili się do ZUS w celu otrzymania dostępu do profilu, jak również tym, którzy rzadko korzystają z tych usług (często nie pamiętają haseł czy loginów).

Projekt skierowano do usługobiorcy, którym jest każdy użytkownik systemu bankowości elektronicznej, i którego tożsamość została potwierdzona wcześniej podczas wizyty w banku, np. przy zakładaniu rachunku.

By klient mógł skorzystać z tej usługi (przy założeniu że korzysta z serwisu bankowości elektronicznej) za pomocą standardowych mechanizmów logowania do banku będzie mógł (klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku) założyć konto na PUE ZUS, czyli na portalu elektronicznym służącym do komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli natomiast posiada już profil, a nie pamięta loginu lub hasła, również za pomocą mechanizmów bankowych będzie mógł się na niego zalogować. Podobnie na stronie ZUS za pomocą kliknięcia w „loguj przez bank” będzie możliwość – po wybraniu właściwego banku z listy rozwijalnej – zalogować do PUE ZUS za pomocą mechanizmów bankowych.

Rządowy program “Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodziny otrzymają nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, startuje 1 kwietnia br. Od tego dnia wnioski będzie można składać w formie papierowej (w urzędzie) lub elektronicznej (internet) przez bankowość elektroniczną albo platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE ZUS oraz ePUAP).

źródło: gov.pl