Unia Europejska o usługach cyfrowych

speed testy
speed testy

Unia Europejska o usługach cyfrowych – ruszyły konsultacje

03.06.2020

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące aktu prawnego o usługach cyfrowych. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału.
Bliskie ujęcie klawiatury komputerowej. Jeden z klawiszy to flaga Unii Europejskiej

Akt o usługach cyfrowych to pakiet działań zapowiedziany w komunikacie Komisji „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”.
Miej wpływ

Celem rozpoczętych właśnie konsultacji jest zebranie opinii i danych, które pomogą Komisji Europejskiej w przygotowaniu przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie usług cyfrowych w UE. Konsultacje dotyczą takich kwestii jak: bezpieczeństwo w internecie, wolność słowa, sprawiedliwość i równe szanse w gospodarce cyfrowej.

  • Tematy podejmowane w ramach pakietu o usługach cyfrowych mają kluczowe znaczenie, stąd też nasza dotychczasowa aktywność w tej sprawie. To pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji przygotowane zostało m.in. wspólne stanowisko grupy państw D9+ ws. aktu prawnego o usługach cyfrowych – przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dlatego biorąc pod uwagę znaczenie poruszanego tematu dla przyszłości rozwoju usług cyfrowych w Unii Europejskiej, zapraszamy do udziału w ogłoszonych konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej – dodaje szef MC.

Konsultacje rozpoczęły się 2 czerwca i potrwają do 8 września tego roku. Aby wziąć w nich udział wystarczy wejść na stronę Komisji Europejskiej.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie Państwa odpowiedzi także na adresy: [email protected] oraz [email protected].

Zebrane informacje wykorzystamy podczas opracowywania stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie.
Dwa kierunki

Konsultacje obejmują dwa główne – zapowiedziane przez Komisję – kierunki prac.

Pierwszy z nich to rewizja dyrektywy o handlu elektronicznym, która stanowi fundament dla funkcjonowania usług cyfrowych w UE.

Zmiana polegałaby na gruntownym przebudowaniu dotychczas stworzonego systemu, tak aby dostosować go do wymogów związanych z postępem w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Celem Komisji jest ustanowienie jaśniejszych i bardziej nowoczesnych przepisów dotyczących roli i obowiązków pośredników internetowych, jak również skuteczniejszego systemu nadzoru. Wszystko po to, by zapewnić prawidłowe egzekwowanie przepisów w UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania praw podstawowych użytkowników.

O pracach w tym zakresie niejednokrotnie informowaliśmy. Prowadziliśmy też wstępne konsultacje publiczne na temat preferowanego kierunku zmian w dyrektywie.

Warto zauważyć, że w odniesieniu do tej części pakietu Komisja wydała wstępną ocenę skutków regulacji. W sprawie oceny tego dokumentu prowadzone są odrębne konsultacje – od 2 czerwca do 30 czerwca tego roku.
Równe szanse

Drugim elementem konsultacji jest kwestia zapewnienia równych szans na europejskich rynkach cyfrowych – mając na uwadze dominację na rynku kilku dużych platform internetowych.

Komisja chce zbadać zasady mające na celu zaradzenie zaburzeniom równowagi rynkowej, zapewnienie konsumentom jak najszerszego wyboru oraz zagwarantowanie, że jednolity rynek usług cyfrowych w UE pozostanie konkurencyjny i otwarty na innowacje.

Może to nastąpić poprzez dodatkowe ogólne zasady dla wszystkich platform o określonej skali działalności. Może to także prowadzić do dostosowania obowiązków regulacyjnych dla poszczególnych platform, np. dotyczących dostępu do danych nieosobowych, możliwości przenoszenia danych osobowych, czy interoperacyjności.

W odniesieniu do tej części pakietu Komisja wydała wstępną ocenę skutków regulacji. W sprawie oceny tego dokumentu prowadzone są odrębne konsultacje – od 2 czerwca do 30 czerwca tego roku.
Dodatkowe kwestie

W ramach konsultacji publicznych pojawiają się także pytania dotyczące kwestii, które dotykają działalności platform internetowych, ale nie będą najprawdopodobniej dotyczyły dwóch wspomnianych wyżej inicjatyw legislacyjnych.

Chodzi tutaj o część pytań dotyczących osób świadczących usługi pracy za pośrednictwem platform internetowych.

Więcej informacji na temat aktu prawnego o usługach cyfrowych.

źródło: gov.pl