W sejmie o rozwoju Systemów Rejestrów Państwowych

speed testy
speed testy

W sejmie o rozwoju Systemów Rejestrów Państwowych
10.03.2017

Posłowie z sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchali informacji na temat pracy nad poprawą i rozwojem SRP.

  • To, co udało się uzyskać to znacząca poprawa jakości i stabilności oprogramowania oraz odzyskanie zaufania i chęci do pracy Urzędów Stanu Cywilnego – powiedział podsekretarz stanu w MC, Karol Okoński. – Zeszliśmy z poziomu 1230 zaległych błędów 1 lutego 2016 r. do 109 błędów 1 grudnia, z intencją żeby w najbliższym wydaniu SRP liczba zaległych błędów spadła do zera – podkreślił.

System Rejestrów Państwowych został uruchomiony 1 marca 2015 r. Obecnie składa się z pięciu komponentów:

PESEL
Rejestru Dowodów Osobistych
Bazy Usług Stanu Cywilnego
Centralnego Rejestru Sprzeciwów
Systemu Odznaczeń Państwowych
Głównymi użytkownikami końcowymi Systemu są urzędy gmin i urzędy stanu cywilnego. Użytkownicy korzystają z SRP za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO.

Obecnie SRP spełnia swoje podstawowe funkcje, umożliwiając użytkownikom realizację zadań ustawowych m.in. z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego.

W 2016 roku rozpoczęto planowe prace rozwojowe Systemu. Głównym założeniem umowy zawartej między MC, a Centralnym Ośrodkiem Informatyki jest poprawa jakości systemu, jego ergonomii, oraz wdrażanie nowych funkcjonalności do już działającego narzędzia.

W pracach rozwojowych przewidziano mechanizm konsultacji z odbiorcami systemu, w formie grup roboczych prowadzonych z pracownikami USC oraz urzędów gmin i wynikającej z tego modyfikacji wymagań rozwojowych. Takie podejście zgodne jest z filozofią zwinnego i organicznego rozwoju oprogramowania.

W ubiegłym roku odbyło się 31 spotkań grup roboczych PESEL, RDO oraz BUSC. W roku 2017 takich spotkań zaplanowano 74. Propozycje rozwojowe SPR pochodzą z kilku źródeł: zgłoszeń od urzędników, zgłoszeń z MC oraz zgłoszeń od innych interesariuszy projektu jak np. Główny Urząd Statystyczny.

W sumie w 2016 roku wdrożonych zostało 29 propozycji z katalogu rozwojowego ułatwiającego pracę w Systemie. Dla przykładu szeregowi urzędnicy USC zyskali możliwość podpisywania migrowanych aktów. Wcześniej mogli to robić jedynie kierownicy. Celem innych zmian była szybsza i łatwiejsza obsługa obywateli. Jedna ze zmian umożliwiła wydanie wielu odpisów ASC, bez konieczności ich ponownego generowania.

Centralny Ośrodek Informatyki, na zlecenie MC prowadzi też prace pozakatalogowe takie jak:

Zmiany prawne, np. zmiany w PESEL i BUSC związane z nowelizacjami w ustawie o ewidencji ludności
Przygotowania do masowej migracji aktów stanu cywilnego
Poprawa jakości danych w rejestrach
Cały czas organizowane są szkolenia dla pracowników gmin i urzędów stanu cywilnego. Szkolenia przygotowują i prowadzą trenerzy, którzy doskonale znają założenia programu SRP, działanie aplikacji ŹRÓDŁO oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W okresie wrzesień – grudzień 2016 r. w szkoleniach udział wzięło ponad 400 osób. W aktualnie prowadzonym cyklu szkoleń (styczeń – czerwiec 2017 r.) udział weźmie bliski tysiąc urzędników.

W dalszych planach jest rozbudowa SRP o nowe rejestry:

Rejestr Dokumentów Paszportowych
SRB (rejestr broni w obiegu cywilnym)
Rejestr Danych Kontaktowych (obywateli)
Bazę Punktów Adresowych
Ponadto System Rejestrów Państwowych jest przygotowywany do wsparcia dla dowodów osobistych z warstwą elektroniczną oraz do wprowadzenia tzw. parentyzacji (obsługi prawdy biologicznej i powiązań rodzinnych w ramach BUSC). Większość z tych zadań sfinansowana będzie ze środków POPC.

Posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na temat Systemu Rejestrów Państwowych odbyło się 9 marca 2017 r.

źródło: gov.pl