Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

speed testy

speed testy

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uwagi zbieramy do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:

zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.

Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:

Status OSE i status operatora OSE
Obowiązki operatora OSE
Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do Operatora OSE
Zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych
Zapewnienie finansowania sieci OSE

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich opinii, uwag i sugestii do opublikowanego dokumentu. Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected] lub [email protected] do dnia 31 stycznia 2017 r.
Informacje o publikacji dokumentu

źródło:

Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uwagi zbieramy do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:

zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.

Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:

Status OSE i status operatora OSE
Obowiązki operatora OSE
Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do Operatora OSE
Zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych
Zapewnienie finansowania sieci OSE

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich opinii, uwag i sugestii do opublikowanego dokumentu. Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected] lub [email protected] do dnia 31 stycznia 2017 r.
Informacje o publikacji dokumentu

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zalozenia-projektu-ustawy-o-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej1