Sieć 5G dla Europy plan działania

speed testy

speed testy

Sieć 5G dla Europy plan działania
Komunikat Komisji Europejskiej – „Sieć 5G dla Europy: plan działania”. Zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego rządu do unijnego komunikatu „Sieć 5G dla Europy: plan działania”. Komunikat jest częścią nowego pakietu telekomunikacyjnego i wskazuje niezbędne kroki dla rozwoju technologii 5G w UE do 2025 roku.

Celem Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów pn. „Sieć 5G dla Europy: plan działania”, jest określenie harmonogramu działań niezbędnych dla uruchomienia na terenie Unii Europejskiej sieci 5G w 2025 roku. Komisja wskazuje w nim, że jeśli Europa ma wspierać kształtowanie się globalnego konsensusu w zakresie wyboru technologii, pasm widma oraz głównych zastosowań sieci 5G dla uniknięcia niekompatybilnych standardów sieci 5G w poszczególnych regionach świata konieczne jest zapewnienie przez UE odpowiedniej koordynacji i planowania w wymiarze transgranicznym. Komisja tym samym określiła kluczowe elementy planu:

synchronizacja programów i priorytetów w zakresie skoordynowanego rozmieszczenia sieci 5G we wszystkich państwach członkowskich UE, mająca na celu wczesne wprowadzenie sieci do 2018 r. i komercyjne wdrożenie na szeroką skalę najpóźniej do końca 2020 r.;
wstępne udostępnienie pasm widma na potrzeby sieci 5G przed Światową Konferencją Radiokomunikacyjną w 2019 r. (WRC-19) i jak najszybsze uzupełnienie ich dodatkowymi pasmami, a także dążenie do realizacji zalecanego podejścia dotyczącego zatwierdzenia określonych i pasm widma powyżej 6 GHz;
wsparcie wczesnego rozmieszczenia sieci w dużych obszarach miejskich oraz wzdłuż głównych szlaków transportowych;
propagowanie ogólnoeuropejskich wielostronnych testów z udziałem zainteresowanych stron jako katalizatora przekształcającego innowacje technologiczne w gotowe rozwiązania biznesowe;
wsparcie uruchomienia funduszu typu venture, zarządzanego przez operatów sektorowych, mającego wspierać innowacje oparte na sieci 5G;
zjednoczenie głównych podmiotów w pracach na rzecz propagowania globalnych norm.

W związku ze znaczeniem tej inicjatywy uprzejmie prosimy o przesyłanie stanowisk i opinii odnośnie Komunikatu. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska Rządu. Prosimy o przesyłanie powyższych materiałów do środy, 26 października, na adres: [email protected].

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/komunikat-komisji-europejskiej-siec-5g-dla-europy-plan-dzialania-.-zapraszamy-do-konsultacji