Zetabajty otwartych danych klucz do innowacyjnych produktów i usług

Zetabajty otwartych danych – klucz do innowacyjnych produktów i usług

speed testy

speed testy

19.11.2020

Zbiory danych oferowane przez państwo mogą pomóc w rozwijaniu już dostępnych usług i produktów. Otwierają też drogę do zupełnie nowych rozwiązań. Możliwości ich wykorzystywania przez biznes i administrację były tematem międzynarodowej konferencji „The future is data. Przyszłość to dane”.

Wiceminister Adam Andruszkiewicz przemawia z pulpitu. W tle napis: The future is data. Przyszłość to dane. Konferencja o otwartych danych.

– Każde nowoczesne i transparentne państwo powinno być innowacyjne w kontekście otwierania danych publicznych – mówił otwierając konferencję „The future is data. Przyszłość to dane” Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – To bardzo ważne, abyśmy w najbliższych latach nie tylko zachowali pozycję solidnego państwa europejskiego w zakresie otwierania danych publicznych, ale również umocnili się i aspirowali do grona europejskich, a także światowych liderów w tej dziedzinie – dodał.

Dane.gov.pl – wiarygodne źródło otwartych danych

Podczas konferencji poznaliśmy wyniki pierwszego badania rynku ponownego wykorzystywania danych publicznych w Polsce. Badanie w sposób szczegółowy obrazuje sposób i źródła korzystania z danych przez przedsiębiorców. Zawiera też wskazania dotyczące ich przydatności w biznesie.

– Badani przedsiębiorcy szeroko interpretują to, czym jest korzystanie z danych. Dane publiczne są dla nich wiarygodnym i aktualnym źródłem wiedzy, ale nie zawsze surowcem do innowacyjnych produktów i usług – mówiła Anna Gos, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. otwartości danych. – W ostatnim czasie podnieśliśmy jakość danych. Udostępniliśmy bazy o dużym potencjale ponownego wykorzystywania przez interfejsy programistyczne API. Zwiększamy też podaż danych publicznych. Ale nadal mamy jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania. Musimy przede wszystkim skoncentrować się na pobudzeniu innowacyjności w przedsiębiorstwach i zwiększeniu gospodarczego wykorzystywania danych publicznych. Bo przyszłość to dane. – podkreśliła.

W Polsce otwarte dane publiczne są dostępne na portalu Dane.gov.pl. Dziś oferuje on przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców. Dane dostępne są w takich obszarach, jak administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i cały czas rosną.
Dane odpowiedzią na kluczowe wyzwania

W konferencji “The future is data. Przyszłość to dane” wzięli udział wybitni eksperci z Polski i zagranicy.

Jak podkreślał Szymon Lewandowski z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej, dane mogą zmienić wszystkie sektory gospodarki i są kluczowe w zastosowaniach sztucznej inteligencji. Mogą też pomóc w odpowiadaniu na wyzwania społeczne w takich dziedzinach, jak zdrowie, mobilność czy zmiany klimatu.

Szymon Lewandowski mówił też o ogromnej zmianie technologicznej w strukturze wykorzystania danych. Przytoczył statystyki, według których w roku 2018 świat wytworzył 33 zetabajty (zetabajt to jedynka i 21 zer, to bilion gigabajtów) danych. Ich przetwarzanie odbywało się w 80 proc. w chmurze, a w 20 proc. w urządzeniach Internetu Rzeczy. A już w 2025 roku te proporcje się odwrócą, a świat wytworzy 175 zetabajtów danych. Dla porównania, pierwszy zetabajt ludzkość osiągnęła zaledwie w 2016 r.

W trakcie spotkania prezentowane były przykłady wykorzystania otwartych danych m.in. przy transformacji miast w stronę modelu smart city. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się Dublin i Poznań.
Inteligentne miasta, ochrona i wymiana danych – głos ekspertów

Podczas konferencji odbyły się także cztery debaty eksperckie. Pierwsza dotyczyła ochrony danych osobowych, bardzo ważnej w ramach otwierania danych. Natomiast w drugiej eksperci dyskutowali na temat wymiany danych w kontekście Europejskiej Strategii Danych. W kolejnym panelu uczestnicy zastanawiali się, co tak naprawdę warto otwierać, czy aktywny biznes przekona administrację do szerokiego otwierania danych oraz jakie są główne przeszkody, dla których sektor prywatny nie chce dzielić się danymi. Wreszcie czwarta debata poświęcona była otwartym danym jako jednemu z fundamentów inteligentnego miasta. Paneliści rozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób udostępniać i wykorzystywać dane miejskie.

Konferencja „The future is data. Przyszłość to dane” została zorganizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowe informacje znajdują się są na stronie thefutureisdata.pl, a materiał wideo z całego wydarzenia jest dostępny na profilu Otwarte Dane na Facebooku.

Konferencja była współfinansowana w ramach projektu „Otwarte dane plus”, realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zetabajty-otwartych-danych–klucz-do-innowacyjnych-produktow-i-uslug