Zmiany w Instytucie Łączności

speed testy

speed testy

Zmiany w Instytucie Łączności

10.09.2020

Michał Chojnowski to nowy dyrektor Instytutu Łączności (IŁ). Powołanie na stanowisko wręczył mu dziś minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Kolorowe (żółte, czerwone, zielone, białe, czarne) kable.

Podległy Ministerstwu Cyfryzacji IŁ jest placówką naukowo-badawczą. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, kształtowania polityki oraz prawa telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, normalizacji, standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Nowe zadania

Zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu jest związana z nowymi zadaniami stawianymi przed IŁem oraz planowanym wzmocnieniem potencjału Instytutu w obszarach: naukowym, organizacyjnym i wdrożeniowym.

Instytut Łączności, wykorzystując dotychczasowy dorobek naukowy i pozycję naukową, ma przekształcić się w centrum eksperckie w zakresie telekomunikacji. Szczególnie istotne będzie poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii.

Zgodnie z planem Instytut, korzystający do tej pory z technologii wypracowanych przez ośrodki zewnętrzne, dążył będzie do stania się liderem nowych rozwiązań na rynku krajowym w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych, sieci telekomunikacyjnych.

W tym celu konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uzyskania wyższej kategorii naukowej w procesie ewaluacji jednostki.

Zmiany organizacyjne mają prowadzić do powstania sprawnie działającej organizacji, pozwalającej na skuteczną i efektywną realizację zadań istotnych z punktu widzenia potrzeb państwa polskiego.

– Dziękuję za pracę dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu – Jerzemu Żurkowi. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele ważnych dla polskiej telekomunikacji projektów – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Nowa misja

Nowy szef IŁ – dr Michał Chojnowski (ur. 1978 r.) – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył tam dzienne studia w ramach specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa (ścieżka dyplomowania: Komputerowe Metody w Elektrotechnice). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechniki (z wyróżnieniem obronionej rozprawy) otrzymał 16 maja 2012 r. Temat rozprawy doktorskiej – „Optymalizacja układu wzbudzenia pola magnetycznego stymulującego nerw błędny”.

W ramach przeprowadzonych badań opracował m.in. modułowy, zaawansowany program komputerowy do analizy rozkładu pola elektromagnetycznego i optymalizacji układu wzbudzenia metodą ewolucyjną. Wyniki badań opracował w formie dysertacji, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W ostatnich 12 latach kierował złożonymi projektami wdrożenia systemów informatycznych wspomagających operacje gospodarcze w przedsiębiorstwach oraz administracji.

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zmiany-w-instytucie-lacznosci