Bezpieczne e zakupy i ochrona danych

speed testy
speed testy

Tydzień o bezpiecznych e-zakupach i ochronie danych
14.03.2016

Dziś rozpoczyna się ogólnoeuropejska kampania Tydzień z Internetem. W Polsce jej motyw przewodni to świadome korzystanie z sieci i bezpieczne e-zakupy. Blisko 450 bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych i pracowni komputerowych z całego kraju organizuje spotkania, których uczestnicy dowiadują się m.in., jak tworzyć odpowiednie hasła do poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, których danych nie powinniśmy podawać sprzedawcy, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych. W trakcie akcji na stronie www.tydzienzinternetem.pl każdy może też rozwiązać quiz pozwalający sprawdzić wiedzę na temat praw konsumenckich. Kampanię wspiera między innymi Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Quiz jest okazją do zabawy, ale też do zdobycia informacji, jak dbać o swoje dane i prawa konsumenckie. Składa się z 15 pytań, m.in. jak stworzyć bezpieczny numer PIN do karty płatniczej? Do kogo należy się zwrócić, gdy sprzedawca nie uznaje reklamacji? Co zrobić, gdy kupione w sieci buty okażą się za duże? O czym należy pamiętać logując się do poczty e-mail z publicznego komputera, np. w bibliotece? Wynikami można podzielić się w mediach społecznościowych – na Facebooku i na Twitterze (#TZI2016).

Na stronie www.tydzienzinternetem.pl można także sprawdzić, która instytucja w okolicy włączyła się w akcję i od 14 do 20 marca zorganizuje spotkanie dla mieszkańców. Znajdują się tam również zasoby partnerów kampanii, między innymi scenariusze zajęć i lekcje dotyczące bezpieczeństwa danych, kurs internetowy dla rodziców czy linki do stron, gdzie można znaleźć informacje o prawach konsumenckich.

Według danych GUS („Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015”), w 2015 roku blisko 40% Polaków (11 milionów osób) kupowało przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego. Odsetek kupujących w sieci różnił się jednak w zależności od m.in. miejsca zamieszkania i wieku. Transakcje online zawierało blisko 50% mieszkańców dużych miast, na wsi wskaźnik ten wynosił niecałe 30%. Zakupy w Internecie najczęściej robiły osoby w wieku 25-34 lata (64%), najrzadziej ludzie od 65 do 74 roku życia (6%). Polska znajdowała się na 20 miejscu pośród 30 krajów europejskich pod względem odsetka osób kupujących przez Internet (m.in. za Słowacją, Czechami czy Hiszpanią).

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre-Europe (w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).

Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów (27 w tegorocznej edycji), a w spotkaniach i działaniach towarzyszących akcji do tej pory wzięło udział w całej Europie ponad 800 000 osób.

Kampania Tydzień z Internetem jest wspierana przez partnerów, którzy promują akcję i dzielą się na stronie kampanii swoimi zasobami dotyczącymi świadomego korzystania z sieci i bezpiecznych zakupów online. Są to: Akademia Przyszłości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, Fundacja Szkoła z Klasą, SafeKiddo Foundation, mBank, Microsoft, UPC Polska.

Akcja została objęta patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Koordynator kampanii w Polsce
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) pomaga mieszkańcom małych miejscowości korzystać z możliwości nowych technologii. W efekcie mają oni dostęp do praktycznej wiedzy. Uczą się rozwiązywać konkretne problemy swoich społeczności i realizować ich aspiracje. Twórczo poszukują nowych pomysłów i wspólnie je realizują. Fundacja dociera do swoich odbiorców poprzez biblioteki i organizacje pozarządowe. Jej pierwszym zadaniem była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Dzięki programowi tysiące bibliotek publicznych na wsi i w małych miastach pełni obecnie rolę lokalnych centrów aktywności, gdzie mieszkańcy spędzają czas, rozwijają zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój lokalny z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. Nowe Technologie Lokalnie, Link do przyszłości, O finansach… w bibliotece.

źródło: gov.pl