Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury

speed testy
speed testy

Gminne Ośrodki Kultury – wszystkie w szybkiej sieci!
30.05.2019

Rząd przystępuje do Programu Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury. Wszystkie będą mieć dostęp do szybkiego Internetu. Pierwsze zostaną przyłączone jeszcze w tym roku.

Konferencja prasowa. Przy mikrofonach stoją od lewej: Wanda Buk, Piotr Gliński , Marek Zagórski. W tle ekran z prezentacją, tablica w kształcie Polski, flagi polska i unijna. Po prawej stronie aparat fotograficzny nagrywający przebieg wydarzenia.
Gminne ośrodki kultury mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych. Dotąd nie były wystarczająco wspierane w programach państwa. Dlatego też celem programu jest ich wszechstronne ucyfrowienie.

Program, który Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało w konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma trzy filary.

Pierwszy, to podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego Internetu. Drugi – przeznaczenie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania). Trzeci to z kolei doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt cyfrowy, który tam już pozostanie.

  • Rozumiemy znaczenie, jakie gminne ośrodki kultury pełnią w społecznościach lokalnych. Chcemy im dać narzędzia, które są niezbędne we współczesnym świecie – mówi Marek Zagórski. Minister cyfryzacji podkreśla, że dalszy rozwój GOK-ów powinien być oparty m.in. na rozwoju kompetencji cyfrowych. Tym bardziej, że cyfryzacja GOK-ów to jeden z wielu projektów, jaki rząd realizuje dla rozwijania kompetencji cyfrowych społeczeństwa i wspierania talentów informatycznych. Przykładem jest choćby przyjęty w tym tygodniu przez rząd program wspierania uczniów i studentów o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki, programowania oraz projektowania gier. Rząd przeznaczy na niego ponad 82 mln zł do 2029 roku. Do tego dochodzi budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli program zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce bezpłatnego dostępu do szybkiego Internetu wraz z szeregiem innych działań, które mają zaowocować wzmocnieniem kompetencji cyfrowych.
  • Ale żeby to było możliwe, najpierw niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, czyli po prostu dostęp do szybkiej sieci a także sprzęt – podkreśla Marek Zagórski.
  • Program cyfryzacji GOK jest bardzo dobrze przemyślany – dodaje wicepremier Piotr Gliński, minister kultury. – Cyfryzacja to dziś podstawa rozwoju. Nie może być tak, że jedni mają dostęp do szerokopasmowego Internetu, a inni nie. Cieszymy się z realizacji tego programu. Dzięki niemu wzmocnimy infrastrukturę kultury całego kraju.

W ramach programu wszystkie Gminne Ośrodki Kultury, które nie mają dziś dostępu do szybkiego łącza internetowego, zostaną podłączone do szerokopasmowego Internetu.

Dostęp do szybkiej sieci ma dziś tylko około tysiąca placówek – głównie w większych ośrodkach. Drugi tysiąc wymaga podłączenia. Połowę z nich operatorzy podłączą z własnych środków, druga połowa zostanie podłączona w ramach konkursu.

  • W pierwszym etapie, jeszcze w tym roku, podłączonych zostanie 450 ośrodków. Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z pierwszymi 7 operatorami telekomunikacyjnymi. Dalsze podłączenia będą realizowane w ramach kolejnego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – informuje Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.

Dodatkowo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za realizację PO PC ogłasza konkurs na prowadzenie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 100 mln. zł z funduszy unijnych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych obejmujących teren całego kraju.

zrodło: gov.pl