Raport NASK

speed testy
speed testy

Młodzi Twórcy w sieci – raport z badania NASK


30.05.2019

Takich badań jeszcze nie było! Eksperci NASK przygotowali i przeprowadzili badanie dotyczące młodych twórców internetowych. Ankieterzy porozmawiali z setką młodych, pozytywnie zaangażowanych blogerów, vlogerów, YouTuberów. Zapytali o ich pasje, źródła motywacji oraz doświadczenia związane z intensywną działalnością w sieci. Zaskoczenia? Sprawdźcie sami. Poznajcie Młodych Twórców.

Dwie nastolatki stojące obok niebieskiej ściany, jedna z nich w czapce z daszkiem druga trzyma aparat fotograficzny.
Dlaczego to badanie jest takie wyjątkowe? Dlatego, że niemal wszystkie dotychczasowe raporty koncentrowały się na niebezpiecznych i ryzykownych zachowaniach w sieci oraz cyberzagrożeniach. Do tej pory mało kto tak dokładnie zbadał pozytywne zaangażowanie młodych ludzi w Internecie. Zrobili to eksperci NASK. I uzyskali bardzo ciekawy obraz młodych użytkowników sieci.

Młodzi Twórcy


W badaniu wzięło udział 100 młodych internetowych twórców: 74 dziewczęta i 26 chłopców w wieku 13 – 18 lat. Ich cecha wspólna: ponadprzeciętna publiczna i pozytywna aktywność online.

Nasi młodzi twórcy na swoich internetowych kanałach piszą/mówią m.in. o modzie, sztuce – w tym sztuce makijażu, fotografii, tańcu, sporcie, podróżach, literaturze, rękodziele, muzyce, zwierzętach i serialach. Robią to na tyle wciągająco i profesjonalnie, że na każdy ich wpis lub nagranie czeka rzesza fanów.

– Chcieliśmy się dowiedzieć, co sprawiło, że postanowili zacząć działać w sieci. Pytaliśmy o to, co ich motywuje, co daje największą satysfakcję, jak radzą sobie z relacjami ze swoimi fanami i rówieśnikami – mówi Marcin Bochenek, dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. – Zapytaliśmy także co dla nich znaczy – odnieść sukces, a także o blaski i cienie związane z ich aktywnością w sieci – dodaje.

Najważniejsze wnioski płynące z badania?

Młody, aktywny i pozytywny internauta to najczęściej człowiek z wielką pasją, czerpiący inspirację do działania zarówno z Internetu, jak i z kontaktów w świecie offline. Aktywność w sieci często rozpoczynał dość przypadkowo, ale ma już na swoim koncie sporo sukcesów. Dba o relacje ze swoimi odbiorcami, szanuje ich czas i potrzeby. Stara się być profesjonalistą, stale się uczy, po to by być coraz lepszym. Swobodnie czerpie z zasobów Internetu, zręcznie porusza się w wirtualnym świecie bezpłatnych materiałów i narzędzi.

Online = offline?
– W przypadku młodych internetowych twórców – sfery ich życia online i offline przenikają się wzajemnie. Różnie postrzegają swoje funkcjonowanie w tych wymiarach. Dla części z nich to jeden świat, dla innych – dwa zupełnie inne światy. Wielu uważa też, że działania online inspirują ich aktywność offline lub odwrotnie – mówi Marcin Bochenek z NASK, jeden z autorów badania. – Nasi respondenci wskazują na różne powody, które skłoniły ich do podjęcia aktywności online. To najczęściej chęć samorealizacji i rozwijania własnych pasji, ale także zachęta rówieśników i wzorowanie się na innych internautach, którzy prowadzą podobne działania – dodaje.

Raport NASK

Jak wynika z badania – aktywność online przynosi młodym ludziom ogromną satysfakcję. Z dwóch powodów. Po pierwsze pozwala im na nawiązywanie bliskich i serdecznych relacji z odbiorcami, a po drugie – umożliwia samodoskonalenie się i budowanie własnej niezależności.

Relacje w sieci, a zwłaszcza kontakt z odbiorcami, stanowią podstawę działalności młodych ludzi w Internecie. Nadają jej sens. Zdobycie uznania i akceptacji ze strony odbiorców jest dla nich bardzo istotne. Pozytywne opinie fanów są dla nich ważnym impulsem do kontynuowania oraz rozwijania twórczości.

W narracji młodych twórców upublicznienie pasji czy hobby w Internecie wiąże się z wieloma pozytywnymi i wzmacniającymi doświadczeniami. Nasi badani mówią o poczuciu przekroczenia własnych ograniczeń, otwarciu się na świat, nabywaniu pewności w prezentowaniu własnych poglądów i osiągnięć, ale również o pozbywaniu się nadmiernego krytycyzmu wobec siebie czy nieśmiałości. Czują, że tworzenie w Internecie dosłownie zmienia ich życie.

Raport NASK

Internetowa aktywność to także okazja do zdobywania nowych umiejętności. Choć w kwestii nabywania wiedzy i kompetencji wykorzystywanych w działaniach online opinie naszych badanych wyraźnie się różnią. Część młodych twórców jest przekonana o wysokim poziomie swoich umiejętności i uważa je za wystarczające, a rozwiązania ewentualnych problemów szuka w Internecie. W opozycji do nich stoi druga grupa respondentów, która ciągłe zdobywanie nowych umiejętności uważa za bardzo potrzebne – wręcz niezbędne – do dalszego rozwoju.

Co ciekawe, obie grupy internautów są zgodne, co do konieczności stałego poszerzania swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa online.

  • Nie zawsze jest różowo

Działalność w Internecie ma też swoje ciemne strony. – Wielu młodych, pozytywnych twórców Internetu miało kontakt z bardzo ostrą krytyką i agresją w sieci, szczególnie na początku swojej działalności. Trudno było im sobie z nią poradzić. Tym bardziej, że najczęściej przy rozwiązywaniu problemów nie było z nimi dorosłych – mówi Marcin Bochenek z NASK.

Zdobywane w Internecie doświadczenia mają dla młodych twórców – jak sami twierdzą – wymiar wychowawczy. Z jednej strony – uczą się nie przejmować nieżyczliwymi opiniami. Z drugiej – mają możliwość wykorzystania merytorycznej krytyki do poprawiania swojej działalności twórczej.

Raport NASK

Niełatwo im również radzić sobie z popularnością, często dość niespodziewaną.

Nastolatkom brakuje dorosłych w sieci. Dorośli nie towarzyszą im w świecie online. Badanie pokazuje, że młodzi ludzie nie oczekują od dorosłych technicznej wiedzy, a bardziej zainteresowania ich życiem online, możliwości poradzenia się w trudnej sytuacji, skonsultowania swoich pomysłów i działań w sieci.

Pełny raport z badania jest dostępny na stronie www.akademia.nask.pl

O projekcie
Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

zrodło: gov.pl