Cyfryzacja wielkopolskich szkół

speed testy
speed testy

„Cyfryzacja wielkopolskich szkół”- szansa dla młodych talentów
17.05.2018

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), jako główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowego internetu w Polsce, jest kołem zamachowym rozwoju polskiej gospodarki. O stanie i przyszłości inwestycji PO PC, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce, 17 maja br. dyskutowali m.in. Marek Zagórski – minister cyfryzacji, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju, a także Wanda Buk, dyrektor CPPC.

minister Marek Zagórski przemawia do publiczności. W tle prezentacja multimedialna
Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadziło już trzy nabory na „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Ostatni nabór, zakończony 11 maja br., obejmował najtrudniejsze i najmniej atrakcyjnie inwestycyjnie tereny Polski, które cieszyły się znikomym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych. Centrum Projektów podjęło prace nad uatrakcyjnieniem warunków inwestycji, dzięki czemu 100% obszarów konkursowych zostało objętych aplikacjami konkursowymi.

Operatorzy telekomunikacyjni konkurowali o ponad 1 miliard 936 milionów złotych. Na terenach objętych konkursem usytuowanych jest 3 826 placówek oświatowych nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s. Konkurując o uzyskanie dofinansowania, operatorzy telekomunikacyjni zadeklarowali również podłączenie do szybkiego internetu ponad 678 tys. gospodarstw domowych, co stanowi aż o 32 % więcej gospodarstw domowych od wymaganego minimum.

Poprzedni konkurs przyniósł rekordowe efekty: operatorzy telekomunikacyjni zobowiązali się podłączyć do szybkiej sieci 1,3 mln gospodarstw domowych i blisko 10 tys. szkół.

  • Budowa cyfrowego systemu edukacyjnego na etapie szkoły podstawowej jest dziś jednym z ważniejszych wyzwań dla Polski. Szybki i bezpieczny internet w szkole to warunek nowoczesnej edukacji. Fundusze Europejskie przyczyniają się do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów – podkreśla Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Materiał wideo z wypowiedzią ministra Kwiecińskiego

Dotychczas dużo inicjatyw było podejmowanych przez rządy, samorządy, czy organizacje pozarządowe. Miały one dosyć rozproszony charakter. W ramach łączenia placówek

oświatowych z szybkim internetem powstaje nowoczesna infrastruktura – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Celem OSE jest stworzenie do 2020 r. sieci łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Program przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce.

  • Dostęp do szybkiego internetu w ramach budowanej OSE dla wielu szkół będzie cywilizacyjną zmianą. Jako pierwsze otrzymają szkoły z sześciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Do końca 2018 r. planujemy podłączenie pierwszych 1,5 tys. szkół – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Materiał wideo z wypowiedzią ministra Zagórskiego

Jednym z beneficjentów PO PC jest firma INEA. W ramach projektów realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego operator planuje podłączenie do szybkiego internetu blisko 160 tys. gospodarstw domowych oraz blisko 350 szkół. Z kolei ze środków własnych operator planuje podłączenie dodatkowo ponad 700 placówek.

Efektywne wykorzystanie inwestycji w ramach I Osi PO PC warunkuje poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

  • W ramach działań Centrum nie tylko dofinansowujemy budowę infrastruktury, ale także wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych. Już teraz na terenie województwa wielkopolskiego realizujemy projekty w ramach których przeszkolimy, ponad 20 tys. osób, w tym 1,1 tys. nauczycieli ze 169 szkół i prawie 16 tys. uczniów. Dodatkowo wsparciem obejmujemy ponad 3 tys. seniorów. Jesteśmy również na etapie podpisywania kolejnych umów do projektów skierowanych do dorosłych mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego – mówi Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Materiał wideo z wypowiedzią dyrektor Buk

3 konkurs w działaniu 1.1. PO PC
Jest szansa, że już wkrótce ponad 678 tysięcy gospodarstw domowych zyska dostęp do szybkiego internetu. Zakończony właśnie 3 konkurs w działaniu 1.1 PO PC to kolejny krok w wypełnianiu białych plam na internetowej mapie Polski.

Konkurs został ogłoszony 10 listopada 2017 r. i jest trzecim jak dotychczas zorganizowanym konkursem w Działaniu 1.1. Konkurs objął swoim zasięgiem obszary, co do których nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach wcześniejszych interwencji. W efekcie zostały wyznaczone 33 obszary konkursowe, o atrakcyjniejszych względem wcześniejszych konkursów parametrach inwestycyjnych. Jednocześnie zwiększeniu uległa minimalna liczba gospodarstw domowych, które należy podłączyć na wyznaczonych obszarach. Pod kątem organizacyjnym (w odróżnieniu od wcześniejszych interwencji), konkurs został podzielony na rundy, co w przypadku braku umów na któryś z obszarów konkursowych pozwoli szybko powtórzyć procedurę naboru.

W ramach 3 konkursu PO PC do objęcia zasięgiem dofinansowanych projektów zostało wyznaczonych 847 132 gospodarstw domowych, z czego minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem, warunkująca możliwość ubiegania się o wsparcie, wynosi 460 565. Ponadto, 2 579 lokalizacji szkół zostało wyznaczonych do obligatoryjnego podłączenia do bardzo szybkich sieci, co ma związek z wdrażaną równolegle Ogólnopolską Siecią Edukacyjną. Podobnie jak w II konkursie PO PC, dużym zainteresowaniem wykazali się przedsiębiorcy z branży MŚP. Na 28 wnioskodawców, 20 stanowią przedsiębiorcy telekomunikacyjni, będący przedstawicielami MŚP.

Więcej informacji o konkursie

OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – cywilizacyjna zmiana w polskiej szkole
Projekt OSE zakłada, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie ponad 12 tys. miejsc, to ogłoszony przez NASK pierwszy przetarg na łącza dla szkół obejmuje 4,7 tys. lokalizacji, co pozwoli na realizację podłączeń także w pierwszych miesiącach 2019 roku . Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych. Będzie to możliwe dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nadzorowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za przeprowadzanie konkursów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Więcej informacji o nagrodzie dla polskich szkół.

zrodło: gov.pl