Komisja Europejska na temat sztucznej inteligencji

speed testy
speed testy

Komisja Europejska publikuje propozycję nowego podejścia do sztucznej inteligencji i ponownego wykorzystania danych
25.04.2018

25 kwietnia Komisja Europejska opublikowała komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” wraz z pakietem dokumentów towarzyszących. Zawiera on propozycje działań w trzech obszarach: ponownego wykorzystania danych publicznych, sztucznej inteligencji oraz działań zachęcających do szerszego dzielenia się przez firmy posiadanymi danymi.

Slider – nowe podejście do sztucznej inteligencji i ponownego wykorzystania danych
Dane cyfrowe są niezbędnym zasobem dla wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji, tworzenia miejsc pracy i postępu społecznego. Doceniając ten potencjał wynikający ze znaczenia danych dla gospodarki Komisja Europejska opublikowała 25 kwietnia:

Materiały
• propozycję zmian w dyrektywie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
• Komunikat na temat sztucznej inteligencji
• Wytyczne dotyczące udostępniania danych z sektora prywatnego w celu rozwoju europejskiej gospodarki opartej na danych
• Zalecenia dotyczące dostępu do informacji naukowych i ich ochrony
Zachęcamy do lektury przedstawionych przez Komisję Europejską dokumentów. O dalszych działaniach Ministerstwa Cyfryzacji wynikających z przedstawionych dzisiaj komunikatów będziemy informować na bieżąco.

zrodło: gov.pl