EpiBaza udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności

speed testy
speed testy

EpiBaza – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1
09.12.2015

22 grudnia o godzinie 13:00 w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 24, w Auli im. Ludwika Rajchmana, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „EpiBaza – Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

okresu i kosztu realizacji projektu;

zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;

zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;

celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;

znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;

harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia.

zródło: gov.pl