Europejska Cyfrowa Dekada

speed testy

speed testy

Europejska Cyfrowa Dekada – weź udział w konsultacjach

15.02.2021

Możesz mieć wpływ na wizję europejskiej polityki cyfrowej na najbliższą dekadę. Wystarczy, że weźmiesz udział w ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacjach. Trwają do 9 marca.
Biała klawiatura komputera. Na poszczególnych przyciskach flagi krajów Unii Europejskiej i Unii Europejskiej.

Celem Unii Europejskiej jest uczynienie z następnego dziesięciolecia „Europejskiej Dekady Cyfrowej”, opartej na jasnych zasadach: prawie do prywatności i łączności, wolności słowa, swobodnym przepływie danych oraz cyberbezpieczeństwie – zapowiedziała w trakcie wystąpienia w Parlamencie Europejskim we wrześniu 2020 r. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Start konsultacji

Podkreśliła wtedy także konieczność wypracowania planu cyfryzacji Europy do 2030 r. Zwróciła uwagę na jasno zdefiniowane cele w tym zakresie, takie jak: łączność, umiejętności oraz cyfrowe usługi publiczne.

Także Rada Europejska, w przyjętych w październiku 2020 r. konkluzjach, zobowiązała Komisję do opracowania do marca 2021 r. kompleksowego „cyfrowego kompasu” określającego konkretne cyfrowe ambicje UE na 2030 r.

Zdaniem Rady – taki „kompas” powinien obejmować ustanowienie systemu monitorowania europejskich zdolności i możliwości cyfrowych o znaczeniu strategicznym, a także określenie sposobów i kluczowych etapów realizacji planu.

Prace nad dokumentem trwają. W związku z tym Komisja Europejska zachęca do konsultacji założeń (roadmap) wizji polityki cyfrowej Unii Europejskiej na najbliższe dziesięć lat – „Cyfrowa Dekada – cele na 2030”.

Przedstawione w ramach konsultacji opinie zainteresowanych podmiotów wpłyną na kształt inicjatyw służących wdrożeniu celów „Cyfrowej Dekady”.

Konsultacje potrwają do 9 marca.

Planowany dokument zdefiniuje na nowo wizję transformacji cyfrowej Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Aby ją zrealizować, Komisja Europejska wezwie państwa i instytucje UE do wzmożonych działań w czterech obszarach:

infrastruktura cyfrowa,
edukacja cyfrowa,
cyfrowa transformacja przedsiębiorstw, w szczególności MŚP w całej Europie,
administracja cyfrowa.

Dokument ma stanowić uzupełnienie istniejących polityk, programów i strategii UE oraz zapewnić lepsze zharmonizowanie cyfrowej i ekologicznej transformacji UE oraz krajowych i zewnętrznych polityk UE.

Cyfrowa Dekada – cele na 2030” – weź udział w konsultacjach.

Termin: do 9 marca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!

źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/europejska-cyfrowa-dekada-konsultacje