Finansowanie inwestycji szerokopasmowych

speed testy
speed testy

Finansowanie inwestycji szerokopasmowych
20.07.2016

13 lipca br., w siedzibie MC odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. finansowania sieci szerokopasmowych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, które dotyczyło możliwości finansowania inwestycji w sieci szerokopasmowe przez małych i średnich przedsiębiorców ze środków własnych, a także przy współfinansowaniu unijnym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku Banków Polskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, kilku banków komercyjnych, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszeni w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej oraz eksperci resortu cyfryzacji.

W trakcie dyskusji omawiano problem w pozyskaniu środków przez MŚP na inwestycje w sieci szerokopasmowe. Banki wyraziły zainteresowanie uelastycznieniem procedur badania ryzyka, dostępnych dotąd tylko dla segmentu średnich i dużych firm w obszarze projektów infrastrukturalnych.

Ustalono, że w sierpniu br. odbędą się warsztaty dla przedstawicieli sektora bankowego. Ich celem ma być m.in. pozyskanie przez bankowe departamenty szacowania ryzyka informacji o sektorze telekomunikacji oraz wypracowanie mechanizmów zabezpieczania kredytów na infrastrukturze szerokopasmowej. Istotne będzie wypracowanie zasad wsparcia przez banki inwestycji finansowanych w całości ze środków własnych MŚP oraz projektów unijnych.

W opinii przedstawicieli banków i przedsiębiorców, spotkanie było obiecujące, ale przed każdą ze stron pozostaje dużo pracy do wykonania tak, aby wypracować zasady finansowania przez banki inwestycji MŚP przed podpisaniem umów z pierwszego konkursu w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki spotkaniu przedstawiciele banków nawiązali bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, co powinno przełożyć się na bardziej efektywny przepływ informacji, wiedzy i doświadczeń.

źródło: gov.pl