Wnioski z raportu cyfryzacji radia

speed testy
speed testy

Wnioski z raportu dot. cyfryzacji radia
19.06.2016

Słuchanie radia jest w Polsce powszechne. Blisko 75% Polaków słucha radia co najmniej raz w tygodniu (przy czym 51,4% – codziennie), a zatem proces przechodzenia na nadawanie cyfrowe w radiofonii naziemnej dotyczy większości pełnoletnich mieszkańców kraju.

Mężczyźni, a także osoby z wyższym wykształceniem słuchają radia częściej i bardziej regularnie niż ogół populacji.

Dla większości słuchaczy (73%) dom stanowi najpopularniejsze otoczenie dla słuchania radia. Słuchanie radia w samochodzie zadeklarowało 48% respondentów. Wśród słuchaczy aktywnych zawodowo 31% słucha radia w miejscu wykonywania swojej pracy. Wiek, a co za tym idzie styl życia, różnicuje miejsce słuchania radia. Osoby w wieku 25-39 lat, ze względu na swoją aktywność zawodową istotnie częściej słuchają radia w samochodzie (64%) oraz w pracy (27%). Z kolei w grupie osób powyżej 60 lat ponad 90% słucha radia w domu.

Ponad 76% Polaków posiada w swoim gospodarstwie domowym odbiornik radiowy. Najczęściej sygnał radiowy jest odbierany z wykorzystaniem anteny i tradycyjnego radioodbiornika – tak robi blisko 53% badanych. Pozostałe sposoby odbioru uzyskały niższe wskazania – za pośrednictwem radioodbiornika w samochodzie 26%, za pośrednictwem sieci kablowej 10% i 7,3% – za pośrednictwem Internetu. Aktualna oferta programowa została przez blisko 73% słuchaczy oceniona jako wystarczająca.

Ponad 55% respondentów nigdy nie zetknęło się z terminem „cyfryzacja radia”, pozostali słyszeli o tym procesie trochę (35%) lub wiele (9%).

Jako źródło wiedzy na temat cyfryzacji radia badani najczęściej wskazywali telewizję (58%), w następnej kolejności radio (32%) i Internet (20%).

Ponad 60% badanych nie wiedziało, w jaki sprzęt należy się zaopatrzyć aby móc odbierać sygnał cyfrowy, jednak 36% trafnie wskazało, ze do odbioru sygnału cyfrowego niezbędny jest odbiornik obsługujący format DAB+. Duża część badanych (60%) nie jest świadoma korzyści płynących z odbioru radia w wersji cyfrowej. Częściej korzyści kojarzone są z poprawą jakości sygnału niż ze zwiększeniem liczby dostępnych programów.

Nieco ponad 10% badanych miało już doświadczenia ze słuchaniem radia w wersji cyfrowej, częściej byli to mężczyźni. Słuchacze cyfrowego radia są w większości dobrego zdania na temat jakości sygnału (łącznie ponad 70% opinii o lepszej i zdecydowanie lepszej jakości w porównaniu do tradycyjnego).

Wśród osób, które zetknęły się z informacjami na temat procesu cyfryzacji radia 32% jest zdania, że ich wiedza na ten temat jest niewystarczająca, podczas gdy mniej, bo 26% uznaje, że wie na ten temat dostatecznie dużo.

Osoby, które wskazały, że proces cyfryzacji radia jest potrzebny (w populacji jest ich 30%) uzasadniały swoją opinię przede wszystkim dostępem do wyższej jakości sygnału radiowego (60%), a także ogólnie – potrzebą nadążania za duchem czasu (27%).

Przeciwnicy procesu cyfryzacji radia, których wśród badanych było 19%, najczęściej (28%) twierdzili, że są zadowoleni z aktualnej oferty zarówno jeśli chodzi o liczbę kanałów jak i jakość sygnału. Część osób przeciwnych cyfryzacji przyznała, że przejawiają ogólną niechęć do zmian i uważają je za niepotrzebne zamieszanie.

W przypadku pełnego przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej 38% wszystkich respondentów zdecydowałoby się na zakup nowego odbiornika umożliwiającego odbiór w nowej technologii (68% z nich wydatkowałoby na niego ponad 100 zł). Mniejszość, bo 13% badanych zadeklarowało, że w przypadku całkowitej cyfryzacji radiofonii w Polsce zrezygnowałby z słuchania radia. Odsetek ten spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Systematyczni słuchacze radia częściej niż ogół badanych deklarują gotowość kupna nowego odbiornika (50%) i rzadziej przewidują całkowitą rezygnację ze słuchania radia (9%). Ogólnie nieco ponad 10% aktualnych słuchaczy radia (niezależnie od częstotliwości słuchania) w twierdzi, że zrezygnuje z odbioru radia w przypadku zmiany w kierunku technologii cyfrowej.

źródło: gov.pl