Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje III kwartał 2018 roku

speed testy

speed testy

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła III kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a także osiągnęła silne wyniki finansowe będące odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesu. Ponadto przekroczyła liczbę 14 mln usług kontraktowych świadczonych swoim klientom i dzięki konsekwentnej realizacji strategii multiplay odnotowała rekordowo niski wskaźnik churn. Grupa rozpoczęła monetyzację praw do Ligi Mistrzów UEFA i wypracowała bardzo dobrą sprzedaż pakietu Polsat Sport Premium.
Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2018 roku
Już 30% klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:

– Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 284 tys. (20%) r/r do 1,73 mln (co stanowi 30% bazy klientów kontraktowych).
– Do 5,17 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
– Miało to wpływ na obniżenie wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,9% w skali roku.
Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 527 tys. r/r – do 14,06 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):

– Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 344 tys. r/r, do 7,2 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów nowymi prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym br. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
– Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom HD i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 156 tys., przekraczając poziom 5 mln.
– Baza usług Internetu zwiększyła się o 27 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W trzech pierwszych kwartałach tego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 699 PB danych.
Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:

– Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,1% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,46 usługi z portfolio Grupy.
– Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 4,3% r/r do poziomu 84 zł.
Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi:

– Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,8 zł.
Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i pierwszych 9 miesiącach, osiągając w pierwszym okresie wynik 25,1% (11,3% kanału głównego oraz 13,7% kanałów tematycznych) – pomimo nadal odzwierciedlającego się przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy – oraz 24,4% za 3 kwartały (11,5% dla anteny głównej i 12,9% dla kanałów tematycznych).

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 4,1% r/r i wyniosły 241 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 27,6%, a we wszystkich 3 kwartałach zanotowały wzrost o 7,6% do 831 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie ok. 27%.

– To kolejny kwartał dający nam wiele powodów do zadowolenia. Doskonałe efekty przynosi konsekwentna realizacja strategii multiplay. Świadczymy już ponad 14 mln usług kontraktowych, 30% klientów Grupy korzysta z ofert łączonych, a dzięki temu odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik churn, który w skali roku wyniósł zaledwie 7,9%. Widać już także pierwsze efekty strategicznych działań zainicjonowanych po dołączeniu do naszej Grupy spółki Netia − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Rozpoczęliśmy wielopłaszczyznową monetyzację praw do transmisji rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, a sprzedaż pakietu z kanałami Polsat Sport Premium jest na bardzo dobrym poziomie. Już tradycyjnie przygotowaliśmy atrakcyjne oferty na okres świąteczny, z których wszyscy nasi klienci mogą korzystać od wczoraj.

– Wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat w grupie komercyjnej w trzecim kwartale i pierwszych dziewięciu miesiącach roku są zgodne z naszą długoterminową strategią, pomimo silnego wpływu rynkowego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Dynamiczny wzrost naszych przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu został wsparty szybką realizacją synergii zapowiedzianych w momencie nabycia nowych kanałów telewizyjnych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Nasze inwestycje w transmisje sportowe premium stanowią dodatkowe silne wzmocnienie przychodów Grupy Telewizji Polsat. Wzbogaciliśmy portfolio kanałów Grupy Polsat nowymi płatnymi kanałami sportowymi Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zbudowaliśmy najnowocześniejsze studio sportowe w Polsce dedykowane Lidze Mistrzów i Lidze Europy UEFA, przygotowaliśmy atrakcyjne oferty z tymi rozgrywkami dla klientów Cyfrowego Polsatu, Plusa, IPLI i Netii oraz byliśmy otwarci na współpracę z innymi operatorami TV. A to wszystko po to, by zapewnić najlepsze treści i oprawę meczów dla wszystkich fanów rozgrywek piłkarskich.

Najważniejsze dane finansowe za III kwartał 2018 r.
Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):

– przychody: 2,735 mld zł (wzrost o 16,3% r/r),
– EBITDA: 920 mln zł (wzrost o 13,4% r/r),
– marża EBITDA: 33,6%,
– zysk netto: 227,1 mln zł,
– wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,509 mld zł,
– wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,83x.

Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):

– przychody: 2,430 mld zł,
– EBITDA: 826 mln zł,
– marża EBITDA: 34%.
Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):

– przychody: 375 mln zł,
– EBITDA: 94 mln zł,
– marża EBITDA: 25,1%.

– Trzeci kwartał tego roku to zarazem pierwszy kwartał pełnej konsolidacji wyników finansowych Netii i Eleven Sports Network. Osiągnęliśmy silne wyniki finansowe, które są odzwierciedleniem zdrowej kondycji biznesowej Grupy i przewyższają średnią prognoz analityków. To zasługa bardzo dobrych wyników sprzedażowych w obydwu segmentach i konsekwentnej realizacji strategii multiplay. Jednocześnie na wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w tym kwartale pozytywny wpływ miało włączenie do oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym sportowych stacji premium. Wysokie wolne przepływy pieniężne zapewniają nam z kolei komfort, jeżeli chodzi o bieżące realizowanie założeń strategii biznesowej, planów inwestycyjnych i regularną spłatę zadłużenia − mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

źródło: https://grupapolsat.pl/pl/archive/grupa-cyfrowy-polsat-podsumowuje-iii-kwartal-ponad-14-mln-uslug-kontraktowych-rekordowo#