Polska liderem otwierania danych

speed testy

speed testy

Jesteśmy europejskimi liderami otwierania danych!

16.12.2020

Komisja Europejska ogłosiła wyniki rankingu Open Data Maturity 2020 i… mamy kolejny awans! Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) przechodzimy do grupy liderów – „trend setters”. To duży sukces!
Grafika wektorowa – mężczyzna w garniturze z peleryną superbohatera. Stoi na najwyższym spośród trzech podium. W tle symbole oznaczające wzrost i rozwój (strzałki w górę). Całość utrzymana w fioletowo-czerwonej kolorystyce.

– To ważny dzień dla otwartych danych w Polsce. W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Największy skok

Coroczny Raport Open Data Maturity opisuje postępy osiągnięte przez kraje europejskie i ocenia ich poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych.

Poprzedni awans zanotowaliśmy w 2017 roku, kiedy to przeszliśmy z grupy „obserwatorów” do grupy tzw. „szybko awansujących”.

W tym roku w grupie liderów znalazło się siedem państw członkowskich, w tym: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria.

Jednak to Polska wraz z Austrią zanotowały największy skok – w naszym przypadku z grona „fast trackers” na szczyt.

Po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 90% łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych.

– Raport odzwierciedla nasze wysiłki, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność portalu Dane.gov.pl oraz wpływ otwartych danych na najważniejsze sfery życia. To w tych dwóch częściach badania zanotowaliśmy największe wzrosty – mówi minister Marek Zagórski.

Dane, czyli korzyści

Autorzy raportu docenili m.in. nowe funkcjonalności naszego portalu, takie jak wizualizacja danych czy wielokryteriowa wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie zarówno metadanych zasobów, jak i treści ustrukturyzowanych danych.

Raport Open Data Maturity 2020 jest już dostępny – sprawdź.

Otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania mają ogromne znaczenie dla rozwoju innowacji. Rozwiązania oparte o dane to korzyści, zarówno dla obywateli, jak również dla polskiej gospodarki.

Otwarte dane w Polsce są dostępne na naszym portalu Dane.gov.pl, który oferuje przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców.

Dane dostępne są w takich obszarach jak administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i cały czas rosną.

Zapraszamy na portal Dane.gov.pl!

Jesteśmy europejskimi liderami otwierania danych!

16.12.2020

Komisja Europejska ogłosiła wyniki rankingu Open Data Maturity 2020 i… mamy kolejny awans! Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) przechodzimy do grupy liderów – „trend setters”. To duży sukces!
Grafika wektorowa – mężczyzna w garniturze z peleryną superbohatera. Stoi na najwyższym spośród trzech podium. W tle symbole oznaczające wzrost i rozwój (strzałki w górę). Całość utrzymana w fioletowo-czerwonej kolorystyce.

– To ważny dzień dla otwartych danych w Polsce. W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Największy skok

Coroczny Raport Open Data Maturity opisuje postępy osiągnięte przez kraje europejskie i ocenia ich poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych.

Poprzedni awans zanotowaliśmy w 2017 roku, kiedy to przeszliśmy z grupy „obserwatorów” do grupy tzw. „szybko awansujących”.

W tym roku w grupie liderów znalazło się siedem państw członkowskich, w tym: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria.

Jednak to Polska wraz z Austrią zanotowały największy skok – w naszym przypadku z grona „fast trackers” na szczyt.

Po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 90% łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych.

– Raport odzwierciedla nasze wysiłki, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność portalu Dane.gov.pl oraz wpływ otwartych danych na najważniejsze sfery życia. To w tych dwóch częściach badania zanotowaliśmy największe wzrosty – mówi minister Marek Zagórski.

Dane, czyli korzyści

Autorzy raportu docenili m.in. nowe funkcjonalności naszego portalu, takie jak wizualizacja danych czy wielokryteriowa wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie zarówno metadanych zasobów, jak i treści ustrukturyzowanych danych.

  • Raport Open Data Maturity 2020 jest już dostępny – sprawdź.

Otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania mają ogromne znaczenie dla rozwoju innowacji. Rozwiązania oparte o dane to korzyści, zarówno dla obywateli, jak również dla polskiej gospodarki.

Otwarte dane w Polsce są dostępne na naszym portalu Dane.gov.pl, który oferuje przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców.

Dane dostępne są w takich obszarach jak administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i cały czas rosną.

Zapraszamy na portal Dane.gov.pl!

źrodło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jestesmy-europejskimi-liderami-otwierania-danych